Govorilne ure potekajo vsak drug četrtek v mesecu ob 16.00 oz. po dogovoru z razredniki. Razpored prostorov je objavljen na vhodnih vratih.

 

Govorilne ure po telefonu

Ime Priimek Prostor Telefonska številka
Marko Abram kabinet 115 07/ 49 06 410
Janja  Anžiček kabinet 104 07/ 49 06 407
Aleš Avsec kabinet 7 07/ 49 06 416
Bojan Božič ŠD 09 07/ 49 06 419
Erika  Broz Žižek kabinet 2 07/ 49 06 413
Matjaž Cerar kabinet 4 07/ 49 06 414
Maja  Divjak Malavašič kabinet 115 07/ 49 06 410
Janez Firbas kabinet 10 07/ 49 06 417
Janez Gradič kabinet 15 07/ 49 06 412
Verica Gradišek kabinet 116 07/ 49 06 411
Vida Hiršelj kabinet 115 07/ 49 06 410
Alenka Jevšnik ŠD 09 07/ 49 06 419
Simona Karl kabinet 113 07/ 49 06 409
Branko Kastelic kabinet 15 07/ 49 06 412
Valter Knapič kabinet 10 07/ 49 06 417
Matej Maučič kabinet 4 07/ 49 06 414
Štefan Mavrek kabinet 4 07/ 49 06 414
Matej Vučajnk kabinet 59 07/ 49 06 423
Matej Mlakar kabinet 102 07/ 49 06 406
Franc Novak kabinet 59 07/49 06 423
Svetlana Novak kabinet 115 07/ 49 06 410
Bernardka Novosel kabinet 104 07/ 49 06 407
Martina Orožen kabinet 113 07/ 49 06 409
Anton Pavlič kabinet 68 07/ 49 06 424
Jože Pavlovič pisarna ravnatelja SPSŠ 07/ 49 06 402
Andrej  Peklar kabinet 2 07/ 49 06 413
Jože Pernar kabinet 109 07/ 49 06 408
Lidija Pirc kabinet 115 07/ 49 06 410
Marjana Plavljanič pisarna svetovalne službe 07/ 49 06 404
Igor Poček kabinet 68 040 303 959
Franci Štokar kabinet 15 07/ 49 06 412
Jože Požun kabinet 69 07/ 49 06 418
Daniel Prša kabinet 104 07/ 49 06 407
Miran Pungerčič kabinet 7 07/ 49 06 416
Andreja Radetič kabinet 104 07/ 49 06 407
Nataša Rostohar kabinet 10 07/ 49 06 417
Robert Rožman kabinet 7 07/ 49 06 416
Sabina Žulič pisarna svetovalne službe 07/ 49 06 404
Ernest Simončič ŠD 09 07/ 49 06 419
Ivan Sumrak kabinet 69 07/ 49 06 418
Jana Škoda kabinet 113 07/ 49 06 409
Vesna  Škrabar kabinet 116 07/ 49 06 411
Alenka Špan kabinet 102 07/ 49 06 406
Zoran Tkavc kabinet 68 07/ 49 06 424
Mateja  Traven kabinet 113 07/ 49 06 409
Franci Uduč kabinet 4 07/ 49 06 414
Sašo Vaš ŠD 09 07/ 49 06 419
Zdravko Vegelj kabinet 69 07/ 49 06 418
Natalija Hofbauer kabinet 113 07/49 06 409
Romanca Vene kabinet 116 07/ 49 06 411
Marijan Zafred kabinet 109 07/ 49 06 408
Klemen Zorko kabinet 2 041-928-717
Jože Žerjav kabinet 69 07/ 49 06 418
Erna Župan pisarna direktorice

07/ 49 06 401

Igor Žveglič kabinet 68 07/49 06 424