S skupnimi močmi je uspelo dijakom Gimnazije Krško, društvom in prostovoljcem zbrati kar 9.200 kg odpadkov. Akcijo je koordinirala Gimnazija Krško v sodelovanju z Občino Krško ter družbo Kostak, ki je poskrbela za odvoz vseh odpadkov. 

Družba Kostak je sodelovala z odvozom in napolnjene vreče z odpadki zbirala na relaciji Krško–Leskovec pri Krškem–Zaloke, s samonakladalnim vozilom pa so odvažali in dostavljali kontejnerje.

Na osem izbranih lokacij so dostavili 11 kontejnerjev, in sicer:

  • 7 m3 – Senovo,
  • 7 m3 – Raztez,
  • 7 m3 – Krško pri tenis igrišču,
  • 4 x 7 m3 – Bori nasproti Kerinovega Grma,
  • 7 m3 – Kamnolom Anže,
  • 7 m3 – ob cesti Leskovec–Brezje,
  • 7 m3 – Gržeča vas ob igrišču,
  • 7 m3 – Pristava LD Globelo. 

 

Z vozilom s kesonom so na relaciji Gorica–Veliko Mraševo–Vihre–Brege prevzemali kosovne odpadke in vrečke z odpadki.

Akcije se je udeležilo 420 prostovoljcev, od tega 240 dijakinj in dijakinj ter profesoric in profesorjev.

Za lokalne koordinatorje Gimnazijo Krško:

Alenka Špan