Svečana podelitev maturitetnih spričeval v spomladanskem  roku splošne mature 2019 bo v četrtek, 11.7.2019, ob 18.00 v dvorani v parku.

           

Državni izpitni center bo kandidatom, ki opravljajo splošno maturo 2019, omogočil vpogled v njihove rezultate tudi preko spletnih strani RIC-a.

Rezultati bodo objavljeni na spletu tisti dan, ko bodo rezultate  prejele tudi šole, tj. 11. 7. 2019 v spomladanskem izpitnem roku in 17. 9. 2019 v jesenskem izpitnem roku. Rezultati bodo na spletu dostopni od 7.00 ure zjutraj. Potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo prejeli na pisnem izpitu.

Spletni naslov za dostop do rezultatov je:  http://matura.ric.si 

Rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo je nedelja, 14.7.2019. Potrebno jo je poslati na državni izpitni center, Kajuhova 32u, Ljubljana, s priporočeno pošiljko.