Zaradi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje se od 16.3.2020 do vključno 29.3.2020 začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcih za dijake (Okrožnica MIZŠ št. 603-3/2020/6 z dne 12.3.2020). 

Zato bomo, zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenje virusa COVID19, začasno prenehali s poukom.

Kljub zaprtju se bo pedagoško delo na vseh organizacijskih enota zavoda nadaljevalo v obliki izvajanja pouka na daljavo. Natančna navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa pripravijo strokovni delavci in podajo navodila dijakom po eAsistentu, elektronski pošti in/ali e-učilnici.

Po zaključku začasne prekinitve izvajanja pouka bodo po navodilih ministrstva bodo podana navodila o načinu in roku za izpolnitev izobraževalnega programa v šolskem letu 2019/2020.


Od ponedeljka, 16.3.2020, dalje bo šola zaprta. Prosimo vas, da spremljate obvestila, ki jih bomo objavljali na spletnih straneh šole, eAsistentu in elektronski pošti.


Vse prosimo, da v naslednjih tednih upoštevajo vsa navodila, priporočila in ukrepe za omejevanje okužbe.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi


Direktorica ŠC Krško-Sevnica:

Erna Župan Pirkovič, univ.dipl.inž.