Objava rezultatov splošne mature na šoli

Seznanitev kandidatov z uspehom  v jesenskem roku splošne mature 2020 bo v četrtek, 17.9.2020, ob 11.00 v avli naše šole.

 

Objava rezultatov splošne mature na spletu

Državni izpitni center (RIC) bo kandidatom omogočil e-vpogled v izpitno dokumentacijo od 17.9.2020 do 19.9.2020. Spletni naslov za dostop do rezultatov je:  http://matura.ric.si
Za vstop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo prejeli na pisnem mat. izpitu ali po –e pošti iz RIC-a.

 

Rok za vložitev ugovora  je ponedeljek, 21.9.2020. Pisen in obrazložen ugovor je potrebno poslati na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM), Kajuhova ulica 32U, Ljubljana, s priporočeno pošiljko. Zahtevi je potrebno priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6,00 EUR za en maturitetni predmet.