VODNIK ZA OSNOVNOŠOLCE

FabLab

Dirka solarnih vozil Soela 2019

Dijak dijaku za varno mobilnost

Robotika

Maturantska ekskurzija gimnazijcev

Center Triga

Raziskovalna naloga pri fiziki

Film o domačem kraju - Krško

Ko bom velik

Projekt vetrnica

Projekt avto model vetrovnik

Laboratorij za fiziko