DSCN313020. marca je na Šolskem centru Krško-Sevnica potekalo državno tekmovanje. Dijaki so tekmovali iz področja računalništva in elektrotehnike. Prisotnih je bilo 18 šol, sodelovalo je 92 tekmovalcev, spremljalo pa jih je 48 mentorjev in njihovi ravnatelji. Naloge smo oblikovali in sestavili na šoli.
Tekmovalne teme so bile:

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Postavitev strežnika in izdelava spletne aplikacije s povezavo v omrežje.

Nalogo sta oblikovala Andrej Peklar in Klemen Turšič.

RAČUNALNIKAR

Sestava in priprava računalnika za pisarniško rabo v lokalnem omrežju.

Nalogo je oblikoval Zoran Tkavc.

ELEKTROTEHNIK

Krmiljenje frekvenčnega pretvornika z mikrokontrolerjem. 

Nalogo so oblikovali Igor Poček, Ivan Sumrak in Jože Žerjav.

ELEKTRIKAR

Izdelava razdelilne omare za elektroinštalacije.

Nalogo sta oblikovala Jože Požun in Zdravko Vegelj.

 

Dijaki so tekmovali pod šiframi, v tekmovalnih prostorih pa sta jih nadzirala dva člana nadzorne komisije – predstavnika mentorjev iz drugih šol. Po treh urah tekmovanja so dijaki zapustili tekmovalne prostore. Vsak izdelek je pregledala ocenjevalna komisija, ki je bila sestavljena iz najmanj treh članov. Ocenjevalci so bili oblikovalci nalog in mentorji tekmovalcev iz drugih šol. Po dobrih dveh urah ocenjevanja smo dobili rezultate. Sledila je slavnostna podelitev nagrad in veselje ob dosežkih.

DSCN3148

DSCN3210
Vsem tekmovalcem se zahvaljujem za udeležbo in mentorjem za dobro pripravo dijakov na tekmovanje.

Izvedba tekmovanja je bila zelo obsežna, zato se zahvaljujem tudi vsem dijakom, tehničnemu osebju in učiteljem za odlično opravljeno nalogo.

Vodja tekmovanja

Krista Lapuh Krulc, mag.inž.en.