• RAČUNALNIKAR


    Sestava in priprava računalnika za pisarniško rabo v lokalnem omrežju.
    Opis naloge