VODNIK ZA OSNOVNOŠOLCE

JasnaMocnik

Sem Jasna Močnik, univ. dipl. inž. str., zaposlena v podjetju SOP-International kot projektantka industrijske opreme za površinsko zaščito. Svojo pot v strojniški smeri sem začela na tehniški gimnaziji v Krškem, kjer sem prvotno pravzaprav razmišljala, da bi se usmerila v informacijske vede. Tekom prvega letnika srednje šole pa sem spoznala, da me v resnici bolj zanima strojna smer. Po uspešno zaključeni splošni maturi sem šolanje nadaljevala na fakulteti za strojništvo v Mariboru in leta 2012 tudi diplomirala. Zelo hitro po diplomi sem se zaposlila v SOP-u, kjer sem še danes. Moje delovno mesto je izredno razgibano in vključuje od risanja, priprave razne dokumentacije, potovanja do strank, dobaviteljev, sejmov doma in v tujini. Med opravljanjem poklica sem se ogromno naučila in praktično vsakodnevno še nadgrajujem svoje znanje. Moja izkušnja iz tehniške gimnazije v Krškem je izredno pozitivna. Znanje, ki sem ga pridobila tekom srednje šole je bilo odlična podlaga tako za opravljanje splošne mature kot tudi za nadaljevanje šolanja v smeri, ki sem jo izbrala. Prav tako pa imam zelo lepe spomine na vsa prijateljstva, ki so bila v napornih najstniških letih skoraj tako, če ne še bolj pomembna, kot šola sama.