VODNIK ZA OSNOVNOŠOLCE

Krista Lapuh Krulc se pogovarja z bivšimi dijaki naše šole

 

Tehniška gimnazija Simona Levičar

Tehniška gimnazija Dea Fackovič Volčajnk

Tehniška gimnazija Petra Levičar

Elektrikarja, PTI elektrotehnika Domen Krkovič in Nejc Pisanski

Frizerja Natalija Novak in Dejan Kocjan

Mizar Jože Imperl

Tehnik računalništva Klemen Turšič

Tehnik računalništva Aleksander Fabijan

Strojna tehnica Ana Preskar

JasnaMocnik MalaTehniška gimnazija, Jasna Močnik