Galerija1Ustvarjalnost je miselni proces, tesno povezan z osebnostjo, ki krepi pozitivno samopodobo ter zaupanje vase, radovednost, avtonomnost … oz. ustvarjalnost vse to spodbuja. Ob tem se razvijajo spretnosti obvladovanja tehnik. Pomembno je spoznanje, da je vsak od nas ustvarjalen na svoj način.

V šolsko e-galerijo shranimo dijaške izdelke, ki kažejo originalnost, fleksibilnost, natančnost, vztrajnost … od ideje do izvedbe in vmes.

V zadnjih dveh letih snovanja naj izpostavim novosti v tehnikah oz. pristopu k likovni vsebini.

V poslikavi šolske škarpe smo preizkusili novo tehniko nanašanja barv, in sicer pršenje.  Delo s šablonami pa je zahtevalo grafično razmišljanje. Vsebina kaže sodobnost šolajoče se mladine (ikona, logo) in spretnost pri oblikovanje le-te.

V šolski skulpturi smo združili moči stroke s splošno vsebino – simbolom. Vrba posebne sorte  v Cankarjevem letu (2018) povezuje dva velikana slovenske književnosti, Cankarja in Prešerna. Reciklirali smo odpadno železo iz šolskih delavnic in varili pri praktičnem pouku.

Ob 500-letnici smrti Leonarda da Vincija so dijaki aktualizirali njegovo sliko Mona Liza, ki so jo povezali, predelali, preoblikovali … po svoji podobi in s svojim svetom ter pri tem pokazali duhovit odnos do teme. V njihovih delih se zrcali tudi družba, kot jo vidijo skozi lastne oči.

Land art je umetnost, kjer umetnik ustvarja iz narave (listje, kamenje, zemlja …) in umetnino prepusti naravi (dežju, snegu, vodi …). Po navadi ustvarja oblike, ki so naravne, zoomorfne, antropomorfne … Pogosto je edina trajna evidenca take umetnosti le fotografija ali video. Land art je naravi najbolj prijazna umetnost. Priložnost zanjo nam je ponudil projektni teden manjše skupine dijakov, in sicer v Krakovskem gozdu, ki je naša pomembna naravna dediščina.

Oglejte si galerijo in naj vas navdih požgečka.

Likovna galerija Gimnazija Krško

Likovna galerija SPSŠ Krško

Likovna galerija Srednja šola Sevnica

Zapisala Jana Škoda, prof.