Tudi za naslednji teden od 30.11. - 4.12., je določeno s stani MŠŠ-ja, da izvajamo pouk na daljavo.
Urnik za naslednji teden je  objavljen.
 
Na vseh urah morate biti prisotni takrat, ko se URE začnejo (razen če ste se kako drugače dogovorili s profesorji).
 
Če imate še kakšne težave pri aktivnem sodelovanju sporočite razredniku.
 
  
 
Prosim, spoštujte priporočila NIJZ-ja in se čim manj družite z osebami izven vašega "družinskega mehurčka", kajti le tako bomo lahko ponovno zaživeli in se šolali normalno, tako kot smo vajeni do sedaj!
 

Virus Covid-19 je žal spremenil življenje po vsem svetu – v tem jesenskem času je pri nas več ljudi ne  samo okuženih, kakor spomladi, ampak jih tudi več umira. To je razlog več, da razmišljamo, kako dragoceno je vsako človeško življenje in naredimo vse, da obvarujemo svoje in življenja drugih pred to boleznijo.

Dragi starši, v tem času, ko so vaši otroci doma in delajo od doma je morda tudi več časa za pogovor, zato vas vabimo, da izkoristite to priložnost in se še bolj povežete med seboj, saj bo prav iz te medsebojne povezanosti moč črpati v odrasli dobi.

 
OSTANITE ZDRAVI!!
 
 

Predstavo si lahko ogledate na povezavi:

https://fb.me/e/1GLDAceGV

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je objavila spletne strani in telefonske številke za pomoč otrokom in odraslim v primeru stisk.

Povezave: 

https://www.skzp.si/covid-19/kam-po-pomoc-otroci/

https://www.skzp.si/covid-19/kam-po-pomoc-odrasli/

Dijaki iz programa mizar Srednje šole Sevnica smo v sodelovanju z dijaki programa oblikovalec kovin – orodjar Srednje poklicne in strokovne šole Krško v okviru šolskih ur, namenjenih praktičnemu delu, oblikovali lične gnezdilnice za Velikega Žagarja.

ŠC Krško – Sevnica je z veseljem pristopila k projektu izdelave in postavitve petih gnezdilnic za velikega žagarja na brežini Save v bližini vasi Šentjur na Polju, kjer so opazili samičko z mladički iz rodu velikega žagarja. »V lanskem letu smo pri popisu vodnih ptic na akumulacijskem jezeru HE Boštanj dvakrat opazili samičko z mladički in želimo si, da bi veliki žagar našel pot do na novo postavljenih gnezdišč,« pove Samo Škrlec iz podjetja HESS, ki je bilo naročnik gnezdilnic.

Veliki žagar je vodna ptica, ki ima rada čiste in globoke vode, kjer lahko pod vodo lovi ribe, saj je odličen potapljač. »Za to ptico je značilno, da ima kratke noge, močno telo in nazobčan kljun v obliki žagice, ki se na koncu konča v obliki kaveljčka, s katerim zadrži ribe,« pojasni biologinja Maja Divjak Malavašič.

»Velik žagar, ki običajno gnezdi v zapuščenih drevesnih duplih drugih ptic, potrebuje veliko gnezdilnico na tako visokem deblu, da ne pridejo plenilci z lahkoto do gnezda. Samica začne gnezditi zgodaj spomladi in takrat odloži od pet do devet jajčec, ki jih potem vali približno en mesec. V začetku junija se izvalijo rjavkasto-beli mladiči, ki že drugi dan po izvalitvi poskačejo iz gnezda in se potem ne vrnejo v gnezdilnico. Samice za mladiče po navadi skrbijo same, brez pomoči samcev,« še pojasni in nadaljuje, da nameravajo v okviru naravoslovnih dni z dijakinjami in dijaki vsaj enkrat na leto izvajati posebne meritve ter beležiti, kaj se dogaja v gnezdilnicah. »Prepričana sem, da sedaj vsi poznajo velikega žagarja, o katerem morda pred tem niso vedeli ničesar,« zaključi.

To je čudovit način povezovanja teorije in praktičnega dela ter medpredmetnega povezovanja v izobraževalnem sistemu in sodelovanja s podjetji v lokalnem okolju, ki nam zaupajo izdelavo izdelkov. S takšnim delom se utrjuje znanje o naravi ter krepi odnos do nje.

 

Glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19, se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednjih šolah  začel začasno  izvajati v celotni pedagoški proces na daljavo.

Za naslednji teden, ko začnemo z izobraževanjem na daljavo smo prilagodili urnik. Dijaki morate biti v času, ki je določen z urnikom (E-asistent) prisotni in dosegljivi za navodila učiteljev, ki imajo v določen dnevu pouk preko aplikacije TEAMS.

V primeru neaktivnosti oz. neudeležbe na uri, se zabeleži v E-asistent in se smatra kot neopravičeno izostajanje od pouka, če starši ne sporočijo razloga izostanka.

Za pouk po počitnicah, ki so od ponedeljka, 26.10 – do 29.10., še ni navodil. Takoj, ko dobimo informacije vas bomo obvestili.

V tednu, ki prihaja in v času počitnic ostanite doma in se ne družite s prijatelji, kajti le na tak način bomo omejili širjenje virusa med nami.

 

Ostanite zdravi!

 

DANES BODO ZARADI PRIPOROČIL NIJZ-ja GOVORILNE URE POTEKALE NA DALJAVO. RAZREDNIKI BODO DOSEGLJIVI TELEFONSKO V ČASU OD 16.00 - 17.30.

Na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi je UNESCO 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev. S praznikom obeležujemo dan, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) v Parizu leta 1966 sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. Ta veljajo še danes in govorijo o pravicah in dolžnostih učiteljev, o položaju, ki bi ga sistemsko glede na pomembnost dela morali imeti v družbi, ter – kar je zlasti pri nas v teh časih zelo aktualno – o odgovornosti posameznih vlad, da učiteljem in njihovim organizacijam omogočajo sodelovati pri oblikovanju odločitev, povezanih z izobraževanjem in izobraževalnim sistemom. Leta 1997 so bila sprejeta tudi priporočila o položaju pedagoškega osebja v visokem šolstvu in z obeleževanjem svetovnega dneva učiteljev se spominjamo tudi tega dogodka.  

V PONEDELJK,5.10.2020, ZAČNEMO S SPREMEMBO ZAČETKA PRVE ŠOLSKE URE!! 8.10