Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov v katerega sta vključena tudi šolstvo in varstvo otrok. Na podlagi tega načrta je predvideno, da se ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov, 18. 5. 2020, v šole vrnejo dijaki zaključnih letnikov. Pouk bo prilagojen in pri pripravi ter organizaciji dela na šoli bomo upoštevali higienska priporočila NIJZ v času epidemije, ki si jih lahko poreberete tudi na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf

Vsi ostali dijaki se bodo do konca pouka tega šolskega leta še naprej izobraževali na daljavo v skladu z navodili in sklepom ministrice.

Direktorica/ravnateljica:
Erna Župan Pirkovič