(9 bronastih priznanj, 3 srebrna, 1 zlato)

Tudi v letošnjem šolskem letu smo mladi bralci in njihove mentorice tekmovali v pisanju razlagalnih spisov in esejev s komentarji za Cankarjevo priznanje.

Na državno tekmovanje, ki je bilo 11. marca 2017 v Ljubljani, se nas je odpravilo pet dijakov oz. dijakinj in dve profesorici. Naši marljivi bralci na državnem nivoju so tokrat bili: Sabina Rožac, Ana Glogovšek in Zala Vene ter Aljaž Bogolin in Mitja Požun. S tako številno ekipo smo bili med najmočneje zastopanimi šolami, na kar smo še posebej ponosni.

V konkurenci, ki je na državnih tekmovanjih vedno ostra, so se vsi odlično izkazali, Ani Glogovšek iz E1A razreda Srednje poklicne in strokovne šole Krško pa je uspelo osvojiti zlato priznanje, za kar ji iskreno čestitamo!

Tekmovalci iz materinščine za Cankarjevo priznanje so v letošnjem šolskem letu pisali naloge na tematiko dramskih del avtorjev Gregorja Strniše in Draga Jančarja ter Williama Shakespearja in Toneta Partljiča. Bronasto priznanje je prejelo 9 udeležencev, srebrno z regijskega pa trije (Aljaž Bogolin, Matej Požun in Ana Glogovšek).

Prilagamo sliko z regijskega tekmovanja v Novem mestu (z leve: Aljaž Bogolin, prof. Alenka Vene, Zala Vene, Matej Požun, Domen Gunčar Žnidaršič, Katja Volčjak, Ambrož Janc, Ana Glogovšek, prof. Martina Orožen, Sabina Rožac, Simon Javeršek in prof. Jana Škoda).

 

Zraven še fotografija po odpisanem delu na državnem tekmovanju - vsi utrujeni, dan pa je bil sončen in lep, tretji posnetek pa je nastal za šolo nekega (spet) sončnega pomladnega dne, na njem pa ponosni zlata Ana Glogovšek in njena mentorica Alenka Vene.

 

Mentorice profesorice: Martina Orožen, Jana Škoda in Alenka Vene