V Posavskem obzorniku z dne 5.7.2018 je bil objavljen obsežen članek o projektu Master 5 in o okrogli mizi, na kateri smo govorili o problematiki usposobljenega kadra v Posavju in širši Sloveniji. časopis Posavski obzornik je tiskan v nakladi 26000 izvodov in je najbolj bran časopis v Posavski regiji.

https://www.posavskiobzornik.si/arhiv-obzornikov/2018/1418