Atena Logo

 

PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ

 

Naziv projekta: Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2022 – Atena

»Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc«.

Trajanje projekta: 2018-2022

Skupna vrednost projekta: 2.114.000 EUR

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Nosilec projekta za vzhodno regijo: Šolski center Novo mesto

Konzorcijski partnerji: Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski center Celje, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja tehnična šola Murska Sobota, Tehnični šolski center Maribor, Šolski center Velenje.

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

 

Promocijske aktivnosti

Promocijske aktivnosti prispevajo k zavedanju, da izobrazba pomaga k boljši zaposljivosti, mobilnosti, osebnem razvoju in kakovostnem življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote.

Animacijske aktivnosti

Dogodki se organizirajo v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov in spodbujanja odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma opravijo izpite.

Učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih

Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja. V skupinsko obliko je lahko vključenih največ 8 udeležencev.

Za prijavo na učno pomoč in druge informacije v zvezi s projektom izpolnite spletni obrazec, pokličite na 031-796-533 ali pišete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..