UPraising VET skills for innovation in European electrotechnical sector

Project number: 2017-1-HR01-KA202-035434

 

Trajanje

Projekt se je začel izvajati s 1. 11. 2017 in bo trajal do 31. oktobra 2019. V projektu sodelujemo s partnerji iz petih držav:


Partnerji v projektu:

Elektrotehnička škola Zagreb (vodilni partner) (Republika Hrvaška),

Obrtničko učilište – ustanova za izobraževanje odraslih (Republika Hrvaška),

Šolski center Krško-Sevnica,

Stadt Nürnberg - Amt für Berufliche Schulen (Zvezna republika Nemčija),

Afyon Kocatepe Üniversity, Bolvadin (Republika Turčija),

Vocational School Smíchovská střední průmyslová škola, Praha (Češka republika).

 

povezave na strani partnerjev:v kolikor zgornje pri prenosu niso uporabne

http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr

http://www.obrtnicko-uciliste.hr

https://www.nuernberg.de/internet/berufsschule_1/

http://bolvadinmyo.aku.edu.tr

http://www.ssps.cz/

 

Cilj projekta

Cilj projekta WirelessUP je vključevanje brezžičnih komunikacij in senzorskih tehnologij v obstoječe izobraževalne programe na področju trajnostne industrije in bivanja. Tradicionalne kompetence izobraževalnih programov na področju elektrotehnike in računalništva je potrebno nadgraditi saj ne nudijo zadosti na področju digitalne ekonomije in industrije 4.0 . V sklopu projekta bo razvit kurikul, gradiva in učila za izobraževanje učiteljev in slušateljev. 

V prvi fazi (IO1) izvajanja projekta, se bo izvedla analiza obstoječega stanja c ciljem zagotoviti poenoteno razumevanje problematike in prepoznati dobre in obetajoče primere iz prakse v  naših  državah.

V drugi fazi  (IO2) bo izdelan kurikul.

V tretji fazi (IO3) se bo izdelalo gradiva in ostala  učna sredstva.

V četrti fazi (IO4) bo izvedeno pilotno implementacija programa za učitelje, učence in udeležence iz podjetij.

V peti fazi (IO5) sledi še evalvacija projekta.

 

Prvo srečanje je potekalo lansko jesen v Zagrebu, letošnjega junija pa smo nadaljevali z delovnim srečanjem v Pragi na Češkem. Osrednji del srečanja je bilo izobraževanje iz uporabe tehnologije IQRF Češkega podjetja IQRF Solutions s.r.o. V delavnicah tečaja smo se naučili osnovne uporabe modulov IQRF. Tako smo nastavljali mrežne parametre za vzpostavitev omrežja, priklapljali senzorje in krmilili končne naprave.

 

Podrobna časovnica za IO (Intelectual Outputs)

Časovnica izvajanja aktivnosti v projektu v letu 2018, poleg Skype sestanka vsak mesec še:

Izvedene aktivnosti, v izvajanju, načrtovane:

Obdobje

Aktivnost

Ves čas izvajanja

promocija projekta, na vse smiselne in upravičljive načine je trajna aktivnost

01-11-2017 - 30-04-2018

Analiza stanja in izdelava priporočil za uvajanje znanj in veščin s področja industrije 4.0 v izobraževanje

 

Sodelovanje na sejmu IFAM na stojnici podjetja AX elektronika

25-06-2017 - 28.06.2017

Izobraževanje o IQRF tehnologiji v Pragi

Štirje udeleženci Knapič,Požun,Tkavc,Žveglič

01-04-2018 - 30-09-2018

Izdelava kataloga znanj za modul WirelessUP!

01-08-2018 - 31-01-2019

Izdelava gradiv za podporo uvajanja in izobraževanje na temo projekta

oktober 2018.
5.11. do 11.11.2018

Projektno srečanje v Afyonkarahisar/Bolvadin (TR)

 dva udeleženca v kolikor sredstva omogočajo lahko več

Zoran Tkavc in Jože Požun

 

01-12-2018 - 31-10-2019

Priprava in izvedba izobraževanj na lokalni ravni, uvajanje modula v SSI elektrotehnik

april 2019

Projektno srečanje na naši šoli cca 20 udeležencev trajanje dva do tri dni

oktober 2019

Evalvacija projekta na zaključnem srečanju v Nemčiji