V zaključni fazi Erasmus projekta Trails to Education smo tri učiteljice (Svetlana Novak, Simona Karl in Veronika Gradišek) njegove rezultate in uporabnost nove aplikacije predstavile učiteljem geografije, ki so se 12. in 13. oktobra izobraževali v Velenju na Taboru Društva učiteljev geografije Slovenije, ki poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS.

Vodja projekta, profesorica Svetlana Novak, je predstavila vsebine in cilje projekta ter aplikacijo T2E, ki omogoča izdelavo učnih poti z namenom izobraževanja in rekreacije, pri čemer ponuja različne možnosti gibanja – od pešačenja preko kolesarjenja do možnosti za gibalno ovirane osebe. Razložila je njeno uporabo na konkretnih primerih iz 5 sodelujočih držav (Francija, Portugalska, Estonija, Italija in Slovenija), izpostavila njene prednosti ter možne izboljšave.

Profesorica Simona Karl je bila snovalka dveh poti v Krškem (Po poteh biserov krške zgodovine 1 in 2) – skupaj s sodelujočimi profesorji v medpredmetni povezavi in z dijaki Gimnazije Krško. Poudarila je pomen pristnega povezovanja šole z lokalno skupnostjo ter aktivnega vključevanja dijakov v pripravo in izvedbo poti, ki so jo prehodili tudi na lepem popoldanskem dogodku z njihovimi starši in učitelji.

Profesorica Veronika Gradišek je predstavila pot po Šaleški dolini, saj je aplikacijo s pomočjo profesorja računalništva Andreja Peklarja vključila v pripravo jesenske geografske ekskurzije za gimnazijce, pri čemer so dijaki v okviru internega dela pri geografiji na maturi sonačrtovali pot po Velenjski kotlini in pripravili opise posameznih interesnih točk s stališča geografije, zgodovine in dostopnosti za invalide ter avtobuse.

Zaključile smo s promocijskim materialom in nagradnimi vprašanji ter tako zaokrožile med učitelji lepo sprejeto predstavitev.

Veronika Gradišek

Še več na: http://dugs.splet.arnes.si/tabor-dugs-velenje-2018/