Trajnostna LogoBorzen Mojprihranek Si

 

 

 

 

 

 

Projekt je nastal na podlagi razpisa za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade, katerega je razpisal Borzen, https://www.borzen.si/sl/ , operater trga z elektriko d.o.o. http://www.trajnostnaenergija.si/ s čimer želi spodbujati ozaveščanje in informiranje o učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih energije med mladimi, predstaviti rezultate projektov širši javnosti ter s tem spodbujati odgovoren odnos do URE in OVE

 

Šolski center Krško-Sevnica se v skladu s temeljnim ciljem Nacionalnega energetskega programa (NEP) trudi svoje dijake spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o prihodnosti na področju energetike v Sloveniji. Prednost dajemo predvsem prednostnima področjema  učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE), ki sta osnovni pogoj za prehod v nizkoogljično družbo.

 

Glede na dejstvo, da so mladi temelj razvijajoče se družbe in vse prihajajoče aktivnosti slonijo na njihovem znanju je ključnega pomena, da so seznanjeni z vsemi prednostmi, ki jih kaže uporaba obnovljivih virov. Prednosti uporabe obnovljivih virov energije se kažejo predvsem v pozitivnem učinku na podnebje, stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni ekonomski in gospodarski koristi. Ocenjujemo, da bo doseganje zastavljenih ciljev pomenilo:

 • zmanjšanje emisij CO2
 • zmanjšanje porabe fosilnih goriv
 • zmanjšanje odvisnosti EU od uvoženih fosilnih goriv
 • povečanje stabilnosti dobave energije v EU;
 • večje spodbude za razvoj visoko-tehnoloških industrij z novimi gospodarskimi priložnostmi in delovnimi mesti.

 

Naša ciljna skupina so naši dijaki in učenci višjih razredov OŠ, ki so nosilci razvoja družbe in bodo ob primernem informiranju in ozaveščanju sposobni sprejemati, krepiti in raziskovati inovativne energetske rešitve. Mladi so pri izpolnjevanju ciljev URE in OVE ključni faktor znanja. Kot bodoči aktivni državljani bodo lahko z ustreznim znanjem uspešno vplivali na izvajanje Nacionalne politike s področja obnovljivih virov

 

Šolski center je v preteklosti izvedel številne podobne projekte, med katerimi izpostavljamo predvsem:

 1. Energy is life (mednarodni projekt z Bolgari na področju učinkovite rabe alternativnih virov
 2. Šola v energetskem okolju (projekt s hrvaško srednjo tehnično šolo iz Siska).
 3. Viri energije za prihodnost v sodelovanju s Petrolom.
 4. Delavnice na temo učinkovite rabe energije v povezavi z GEN energijo.
 5. Prireditev Tehnogenij si ti- tehnogenij svet vrti (za vse mlade).
 6. Izvajanja dni tehniške kulture za osnovnošolce na ŠC Krško-Sevnica na temo izkoriščanja sončne energije.

Izpostavimo še, da smo na centru že leta 2008 postavili sončno elektrarno, ki ni namenjena zgolj proizvodnji in prodaji električne energije. Elektrarna ima manjše podsisteme z različno orientacijo in didaktični prikaz parametrov obratovanja. Tako elektrarna že vrsto let služi za ozaveščanje pomembnosti uporabe OVE ne samo naših dijakov in osnovnošolcev bližnjih osnovnih šol, temveč tudi druge zainteresirane ciljne skupine državljanov.

Ker je  danes v svetu zelo pomemben cilj  zmanjšanje CO2 izpustov smo na šoli izdelali solarno vozilo. Vozilo je bilo izdelano s prvotnim namenom hitrostnega tekmovanja na Hrvaškem. To naše vozilo ni samo električno vozilo ampak je tudi vozilo, ki je samozadostno, saj za svoje delovanje potrebuje zgolj energijo sonca, ki pa je ekološko nesporna. Sedaj imamo željo to vozilo nadgraditi, da bo primerno za izvajanje učnega procesa, tako za naše dijake, kot za učence zaključnih razredov OŠ. V ta namen bomo v okviru tega projekta opravili nekaj delavnic na naši šoli nekaj pa na sodelujočih OŠ.

Delavnice v projektu  so prilagojene starosti sodelujočih in vključujejo:

 • Energijo sonca (kako izkoriščamo energijo sonca, kako je zgrajena sončna celica, kateri faktorji in kako vplivajo na izkoristek sončne celice, namestitev in priključitev sončne celice, izračun moči in ostalih električnih veličin-meritve pri različnem nagibu solarnega modula, vpliv segrevanja modula na izkoristek-meritve…)
 • Shranjevanje energije (kako energijo shraniti, ko je ne potrebujemo in je na razpolago).
 • Ekonomično poraba energije ( izbira ustrezne opreme in optimiranje njenega delovanja).

Najprej se bo na posebnih didaktičnih učilih preverilo delovanje posameznih sklopov z meritvami in preračuni, nato pa bodo te ugotovitve prenesene na realnost solarnih električnih vozil. Za boljšo predstavo smo izdelali animacijski prikaz sestavnih delov električnega vozila, povezanost sklopov z njihovim delovanjem ter bomo to predstaviti sodelujočim na delavnici.

Naš namen tega projekta je, da  ozavestimo sodelujoče, kako pomembno je, da pravočasno zmanjšamo emisije CO2  in to lahko storimo z uporabo električnih vozil. To storimo  samo v primeru, ko za njih proizvajamo električno energijo iz OV, kar pa to v prvi vrsti predstavljajo  solarna vozila.