Trajnostna LogoBorzen Mojprihranek Si

 

 

 

 

 

 

Projekt je nastal na podlagi razpisa za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade, katerega je razpisal Borzen, https://www.borzen.si/sl/ , operater trga z elektriko d.o.o. http://www.trajnostnaenergija.si/ s čimer želi spodbujati ozaveščanje in informiranje o učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih energije med mladimi, predstaviti rezultate projektov širši javnosti ter s tem spodbujati odgovoren odnos do URE in OVE

 

Šolski center Krško-Sevnica se v skladu s temeljnim ciljem Nacionalnega energetskega programa (NEP) trudi svoje dijake spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o prihodnosti na področju energetike v Sloveniji. Prednost dajemo predvsem prednostnima področjema  učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE), ki sta osnovni pogoj za prehod v nizkoogljično družbo.