Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):

  • STROJNI TEHNIK,
  • ELEKTROTEHNIK

samostojno izobraževanje:

za pridobitev poklica v vseh programih, ki jih ŠC Krško - Sevnica izvaja v rednem programu:

elektrotehnik, strojni tehnik, elektrikar, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih, tehniška gimnazija

 

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):

  • LESARSKI TEHNIK

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

  • MIZAR,
  • FRIZER.