VLOGA ŠOLSKEGA SKLADA

Šolske obveznosti in dejavnosti prinašajo za dijake in njihove družine dodatne stroške. Nekaterim družinam je to ob vsakodnevnih življenjskih stroških preveliko breme, ki jim ga šolski sklad lahko pomaga nositi.

Drugi namen šolskega sklada pa je finančna pomoč zviševanju standardov vzgoje in pouka ter podpora razvoju nadarjenih in perspektivnih dijakov, saj za to pogosto ni zagotovljenih drugih virov.

 

ZBRANA SREDSTVA SE TOREJ NAMENJAJO ZA:

 1. Plačilo stroškov socialno šibkih dijakov (učbeniški aklad, šolske potrebščine, športni dnevi, ekskurzije, prevozi, vstopnice, tabori, stroški šolskih potrebščin, stroški zdravil in medicinskih pripomočkov…).

 2. Sofinanciranje nadstandardnih programov, stroškov tekmovanj in nagrad za nadarjene ter drugega dela z nadarjenimi (raziskovalna dejavnost, vzgoja v osebnostno odličnost, dodatna strokovna znanja, jezikovni tečaj ipd.).

 

NAČINI DAROVANJA SREDSTEV:

 1. Sredstva nakažete na tekoči račun ŠC Krško-Sevnica: 01100-6030698680 z namenom “za šolski sklad” in s sklicem: 290003

 2. Prostovoljne prispevke darujete ob šolskih humanitarnih akcijah in prireditvah.

 3. Darujete materijalne donacije.

 

NAČINI DODELITVE SREDSTEV:

 1. Starši ali skrbniki oddajo izpolnjeno vlogo razredniku, članu UO Šolskega sklada, šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole. V vlogi opišete, za kaj potrebujete pomoč.

 2. Razredniki in drugi učitelji oddajo vlogo članom UO Šolskega sklada ali v tajništvu.
  Vloga za šolski sklad

 

PREDVIDENE AKCIJE ZBIRANJA PRISPEVKOV v letu 2021/22:

 • Dobrodelni koncert
 • Dobrodelna športna prireditev
 • Dobrodelni spot
 • Zbiranje preko donatorskih vlog podjetjem in organizacijam
 • Zbiranje starega papirja
 • Zbiranje odpadnih kartuš in tonerjev

 

SESTAVA ŠOLSKEGA SKLADA:

 

Članice in člani upravnega odbora:

 1. Adica Kožar, predsednica UO ŠS
 2. Krista Lapuh Krulc, predstavnica zaposlenih
 3. Sabina Žulič, predstavnica zaposlenih
 4. Veronika Gradišek, predstavnica zaposlenih
 5. Zdenka Povše, predstavnica Sveta staršev SŠ Sevnica
 6. Boštjan Gabrič, predstavnik Sveta staršev SŠ Krško
 7. Mirjana Hočevar Vahčič, predstavnica Sveta staršev SŠ Krško

 

MISEL

„Lepo je biti „DOBER“ - DOBROdelen, DOBROhoten, DOBROsrčen, DOBROvoljen. Osrečujoče. Pridružite se nam z dobrimi dejanji pri šolskem skladu! DOBROdošli!“

Podkategorije