VLOGA ŠOLSKEGA SKLADA

 

Šolske obveznosti in dejavnosti prinašajo za dijake in njihove družine dodatne stroške. Nekaterim družinam je to ob vsakodnevnih življenjskih stroških preveliko breme, ki jim ga šolski sklad lahko pomaga nositi.

Drugi namen šolskega sklada pa je finančna pomoč zviševanju standardov vzgoje in pouka ter podpora razvoju nadarjenih in perspektivnih dijakov, saj za to pogosto ni zagotovljenih drugih virov.

 

ZBRANA SREDSTVA SE TOREJ NAMENJAJO ZA:

 1. Plačilo stroškov socialno šibkih dijakov (učbeniški sklad, šolske potrebščine, športni dnevi, ekskurzije, prevozi, vstopnice, tabori, stroški šolskih potrebščin, stroški zdravil in medicinskih pripomočkov…).
 2. Sofinanciranje nadstandardnih programov, stroškov tekmovanj in nagrad za nadarjene ter drugega dela z nadarjenimi (raziskovalna dejavnost, vzgoja v osebnostno odličnost, dodatna strokovna znanja, jezikovni tečaj ipd.).

 

NAČINI DAROVANJA SREDSTEV:

 1. Sredstva nakažete na tekoči račun ŠC Krško-Sevnica: 01100-6030698680 z namenom “za šolski sklad” in s sklicem: 290003
 2. Donirajte do 0,3 % dohodnine direktno v šolski sklad
 3. Prostovoljne prispevke darujete ob šolskih humanitarnih akcijah in prireditvah.
 4. Darujete materialne donacije.

Povezava do zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

 

NAČINI DODELITVE SREDSTEV:

 1. Starši ali skrbniki oddajo izpolnjeno vlogo razredniku, članu UO Šolskega sklada, šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole. V vlogi opišete, za kaj potrebujete pomoč.
 2. Razredniki in drugi učitelji oddajo vlogo članom UO Šolskega sklada ali v tajništvu.

! Povezava do vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada na šolski spletni strani: http://www.sc-krsko.si/images/dokumenti/vloga_solski_sklad.pdf

 

PREDVIDENE AKCIJE ZBIRANJA PRISPEVKOV v letu 2023/24:

 • Zbiranje preko donatorskih vlog podjetjem in organizacijam,
 • prostovoljni prispevki staršev,
 • prispevki in namenska sredstva (donacije od dohodnine).

 

SESTAVA ŠOLSKEGA SKLADA:

 Članice in člani upravnega odbora:

 1. Jana Božič, predsednica UO ŠS
 2. Adica Kožar, predstavnica zaposlenih
 3. Sabina Žulič, predstavnica zaposlenih
 4. Veronika Gradišek, predstavnica zaposlenih
 5. Renata Mlakar, predstavnica Sveta staršev SŠ Sevnica
 6. Natalija Arh, predstavnica Sveta staršev SŠ Krško
 7. Mirjana Hočevar Vahčič, predstavnica Sveta staršev SŠ Krško

 

 

Tako kot danes ravnamo z mladimi, tako bomo v prihodnje živeli kot družba: Če jim damo roko, bo naša družba povezana in močna, če jim podarimo še srce, bo naša družba tudi srčna in čuteča.

 

Mladi so naša prihodnost. Prosimo vas, da nam jo pomagate sooblikovati tako, da jih finančno podprete.

 

Priponke:
Prenesi to datoteko (program 2023-24.docx)Program šolskega sklada23 kB

Podkategorije