Lesen CebelnjakNa Šolskem centru Krško-Sevnica bomo v obdobju od oktobra 2019 do novembra 2021 izvajali mednarodni Erasmus + projekt  z delovnim imenom "Zgradimo bivališče prihodnosti!". V projektu bo sodelovalo več kot 30 učiteljev in 150 dijakov, starih med 15 in 19 let, iz šestih splošnih in strokovnih šol Francije, Portugalske, Italije, Slovenije, Estonije in Avstrije.

Med obiskom partnerskih šol v Sloveniji, ki bo v juniju 2020, bomo predstavili naš izdelek – lesen prevozni čebelnjak, ki bo plod truda vseh treh šol šolskega centra Krško - Sevnica ter zunanjih partnerjev. Na našem šolskem centru bomo povezali različne učne vsebine iz programov, ki jih poučujemo na različnih lokacijah centra. Uporabnost in oblikovanje lesa, za Slovenijo strateškega materiala, spoznavajo dijaki v programu mizar, projekt pa bo razširjen tudi na druge programe, ki bodo v prihodnosti nedvomno prosperirali (elektro in računalniška stroka, strojniki). Zelo pomembno pa se nam zdi tudi izobraževanje, promocija in skrb za zaščito potrebnih udeležencev v proizvodnji hrane, kot so čebele. To bi na nivoju centra vključevali v naravoslovne predmete različnih izobraževalnih smeri centra na vseh treh šolah od Gimnazije Krško do Srednje šole Sevnica ter Srednje poklicne in strokovne šole Krško.

 

V projektu  bo šest partnerskih držav združilo in delilo svoje znanje, kako zgraditi (virtualno in/ali praktično) hišo prihodnosti (vodeno moderno hišo) in njeno neposredno okolje s cvetličnim vrtom z aromatičnimi in zdravilnimi rastlinami v skladu s pravili trajnostnega razvoja in skrbjo za ekologijo, ki temelji na zmanjšanju porabe fosilnih goriv na področjih industrije, prometa, razsvetljave itd. Vključevali bomo tudi znanja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini vsake države.

 

PROJEKT ŠC KRŠKO-SEVNICA: LESEN PREVOZNI ČEBELNJAK

Projekt Šolskega centra Krško-Sevnica lesen prevozni čebelnjak je namenjen promociji lesa in čebel kot strateškim dejavnikom za ohranitev Zemlje, da bo tudi v prihodnje primerna za  življenje. Vključuje uporabna znanja iz različnih panog, ki v enem izdelku združijo svoje  prednosti.

V prevoznem čebelnjaku poskušamo pod eno streho združiti v Sloveniji podcenjeno lesarstvo in les kot naraven in obnovljiv material, ki ima praktično edini negativen ogljični odtis. Celotna konstrukcija bo narejena iz križno lepljenih plošč, ki so izredno dober lesni polprodukt za izdelavo najkvalitetnejših lesenih hiš.

V ta čudovit prostor bomo dodali čebelice, ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za živali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja.

Prevozni čebelnjak bomo tehnološko nadgradili z merilnimi instrumenti, ga elektrificirali s pomočjo fotovoltaičnih panelov in ga povezali z uporabnikom, ki bo lahko on-line spremljal in kontroliral stanje čebel in čebelnjaka (merjenje temperature in vlage, število izletavanj, tehtanje, video nadzor …).

Poleg naštetih stvari bomo v lesenem čebelnjaku prezentirali in demonstrirali z raziskavami dokazano boljše počutje bivanja v lesenih hišah in apiterapijo. V notranjosti čebelnjaka bo integrirano ležišče, ki bo namenjeno počitku in vdihavanju aerosola iz čebeljih panjev.

Prednost izdelka je tudi v tem, da je prevozen in primeren za prezentacije na različnih lokacijah. Hkrati s tem dobi dodatno vrednost za uporabnika, ki ga lahko zapelje ob pravem času na območja medenja medovitih rastlin.