Dijaki SSI, PTI in tehniške gimnazije

Naši dijaki srednjih strokovnih in poklicno-tehniških programov, ki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo  pridobijo poklic in se lahko zaposlijo ali/in nadaljujejo z izobraževanjem.

S poklicno maturo se lahko prijavijo na kateri koli višješolski program ali visokošolski študijski program.

S poklicno maturo in dodatnim izpitom iz enega od predmetov splošne  mature pa tudi na nekatere univerzitetne študijske programe - izpit splošne mature določi fakulteta in je naveden v Razpisu.

Dijaki tehniške gimnazije zaključijo izobraževanje s splošno maturo in si poklic pridobijo na študiju ali poklicnem tečaju.

S splošno maturo se lahko prijavijo  na vse programe višjih šol, visokih strokovnih  šol in univerzitetnih izobraževanj v skladu z razpisom (ponekod so še dodatna preverjanja lastnosti oz. sposobnosti, ki so potrebne za bodoči poklic).

 

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK NA ŠTUDIJ

Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi prve stopnje (visokošolski –VS in univerzitetni programi –UN)

 

RAZPIS in ODDAJA PRIJAVE na strani:

https://portal.evs.gov.si/

 

V razpis so vključeni naslednji visokošolski zavodi:

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novem mestu

Nova univerza

Samostojni visokošolski zavodi

 

 

INFORMACIJA O PRIJAVI:

https://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Rokovnik vpisa 2021/22:

 

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2021/2022 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih

 

Aktivnost

Opravilo

Izvajalec

Rok

OBLIKOVANJE VSEBIN POSEBNEGA DELA RAZPISA ZA VPIS

Posredovanje predlogov razpisnih besedil VZ na MIZŠ in VPIS UL

VZ, Senati univerz

najkasneje do 1. decembra 2020

RAZPIS ZA VPIS

Obravnava Razpisa za vpis na Odboru Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve ter soglasje Vlade RS k vsebini Razpisa za vpis

MIZŠ, Odbor, Vlada

januar 2021

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletnih straneh VPIS, MIZŠ in spletnem portalu eVŠ

MIZŠ, VPIS UL

1. februar 2021

DELOVNA SREČANJA S ŠSS SREDNJIH ŠOL

 

MIZŠ, VPIS UL, UM, UP, UNG

3. februar 2021 - Ljubljana

4. februar 2021 - Maribor

5. februar 2021 - Koper/ Nova Gorica

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan

VZ

petek, 12. in sobota, 13. februar 2021

 

PRVI PRIJAVNI ROK

 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

od 16. februarja do 19. marca 2021

OBDELAVA PRIJAV

Upravno administrativna obravnava prijav

VPIS UL, UM, UP, UNG

od 22. marca do 5. aprila 2021

OBJAVA PODATKOV PRVE PRIJAVE IN OMEJITVE VPISA

 

VPIS UL, UM, UP, UNG

najkasneje do 5. aprila 2021

SKLEPANJE O POVEČANJU ŠTEVILA RAZPISANIH VPISNIH MEST

 

Senati VZ

do 13. aprila 2021

 

Senati univerz

do 22. aprila 2021

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, POSREDOVANJE REZULTATOV

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti  in spretnosti na VZ

VZ, kandidati

21. maj 2021 (UL AG, Glasbena umetnost) in od 24. junija do 9. julija 2021

Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov

RIC posreduje VPIS UL

12. julij 2021

Rezultati preizkusov na VZ

VZ posredujejo VPIS UL

9. julij 2021

IZBIRNI POSTOPEK – prvi rok

 

VPIS UL

od 12. do 30. julija 2021

SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA

Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom

VPIS UL, UM, UP, UNG

do 30. julija 2021

PRITOŽBENI ROK – prvi rok

 

Rok za pritožbo

15. avgust 2021

OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI PRIJAVNI ROK

Objava na spletnih straneh VPIS, VZ, MIZŠ in na spletnem portalu eVŠ

VPIS UL, UM, UP, UNG in MIZŠ

19. avgust 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

od 20. do 27. avgusta 2021

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, POSREDOVANJE PODATKOV  –

drugi rok

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZ

VZ, kandidati

8., 9., 10. september 2021

Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov – jesenski rok

RIC posreduje VPIS UL

16. september 2021

Rezultati preizkusov na VZ

VZ posredujejo VPIS UL

do 13. septembra 2021

IZBIRNI POSTOPEK – drugi rok

 

VPIS UL

od 16. do 21. septembra 2021

SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA

Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom

VPIS UL, UM, UP, UNG

do 22. septembra 2021

PRITOŽBENI ROK – drugi rok

 

Rok za pritožbo

4. oktober 2021

 

 

 

MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST NA VZ

Objava prostih mest na spletnem portalu eVŠ

MIZŠ

23. september 2021

E-prijava na spletnem portalu eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure

Izbirni postopek

VZ

od 27. do 28. septembra 2021

Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom

VZ

do 28. septembra 2021

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem roku

kandidati, VZ

od 2. avgusta do najkasneje 17. avgusta 2021

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku

Pristojni organ univerz, SVZ

do 30. septembra 2021

Vpis sprejetih v drugem roku

kandidati, VZ

od 24. do 30. septembra 2021

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

kandidati, VZ

od 28. do 30. septembra 2021

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku

Pristojni organ univerz, SVZ

do 30. oktobra 2021

Legenda: VPIS – Visokošolska prijavno-informacijska služba, UL – Univerza v Ljubljani, UM – Univerza v Mariboru, UP – Univerza na Primorskem, UNG – Univerza v Novi Gorici, VZ – visokošolski zavod, SVZ – samostojni visokošolski zavod,  MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, RIC – Državni izpitni center

 

https://dijaski.net/studij/rokovnik-za-vpis-na-fakultete-in-visoke-sole

 

Obvestila o prijavno-vpisnem postopku:

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila

https://www.gov.si/teme/vpis-v-visoko-solstvo/

 

 

RAČUNANJE TOČK OB OMEJITVI VPISA V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

https://dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe

 

 

Višješolsko izobraževanje (VŠ)
 Vse informacije so na strani:

 https://vss-ce.com/vps/

 Rokovnik vpisa na višje šole 2021/22

 

 

 

ŠE NEKAJ INFORMACIJ

 

Študij v EU

Test študijskih interesov: http://www.mojaizbira.si/

 


 

DIJAKI  SPI – avtoserviser, elektrikar, oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik

Dijaki srednjega poklicnega programa  izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitim, ki jim omogoča zaposlitev ali izobraževanje v poklicno-tehničnem izobraževanju – PTI (redno ali izredno). Na našem šolskem centru  izobražujemo

  • redno: STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK
  • izredno: STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK

 

Možnosti nadaljnjega  izobraževanja dijakov v  PTI programe, ki so zaključili SPI na 

 

 

PTI:

avtoserviser

elektrikar

frizer

mizar/ tapetnik

oblikovalec kovin-orodjar

Avtoservisni tehnik

DA

P*

/

/

P*

Elektrotehnik

DA

DA

P*

P*

P*

Geotehnik

DA

DA

P*

P*

DA

Grafični tehnik

DA

DA

/

/

DA

Lesarski tehnik

P*

P*

P*

DA

P*

Logistični tehnik

DA

DA

DA

DA

DA

Strojni tehnik

DA

DA

/

/

DA

Tehnik mehatronike

DA

DA

/

/

DA

Tehnik računalništva

DA

DA

P*

P*

P*

Ustvarjalec modnih oblačil

DA

DA

DA

DA

DA

Živilsko-prehranski tehnik

/

DA

/

/

DA

 P* = pogojno; z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na  določenem strokovnem področju

 

RAZPIS

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

Izjava za prenos prijave:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf

 

 

ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

      1.                

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

Srednje šole, Dijaški domovi

14. in 15. 2. 2020

FEBRUAR

 

      2.                

Prijavljanje za vpis

Dijaki

® 18. 5. 2020

 

 

M

 

A

 

J

 

 

      3.                

Vnos  podatkov o stanju prijav na dan 18. 5. 2020

Srednje šole

® 22. 5. 2020

 

      4.                

Objava stanja prijav na dan 18. 5. 2020  (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

® 25. 5. 2020

      5.                

Posredovanje predlogov srednjih šol o morebitnih  spremembah obsega razpisanih mest (samo predlogi za zmanjšanje)

Srednje šole

 

® 28. 5. 2020

      6.                

Soglasje k sklepom o spremembah obsega razpisanih mest in posredovanje le-tega srednjim šolam ter objava (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

® 3. 6. 2020

 

J

 

U

 

N

 

I

 

J

 

 

 

 

 

 

 

JULIJ

 

      7.                

Morebitni prenosi prijav za vpis

Dijaki

® 8. 6. 2020

      8.                

Vnosi podatkov o stanju prijav po prenosu prijav (stanje na dan 8. 6. 2020)

Srednje šole

® 10. 6. 2020

do 16. ure

      9.                

Posredovanje sklepov šol o morebitnih omejitvah vpisa ali spremembah obsega razpisanih mest (predlogi za povečanje)

Srednje šole

® 12. 6. 2020

   10.                

Soglasje k sklepom o omejitvi vpisa ali spremembah obsega razpisanih mest in posredovanje le-tega srednjim šolam

MIZŠ

® 19. 6. 2020

   11.                

Obveščanje prijavljenih o omejitvi vpisa

Srednje šole

® 26. 6. 2020

   12.                

Vpis

Dijaki , Srednje šole

® 8. 7. 2020

   13.                

Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev

Dijaki

® 31. 8. 2020

 

 

AVGUST

   14.                

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Kandidati

® 31. 8.2020

 

 

 

 

DIJAKI NPI – pomočnik v tehnoloških procesih

Dijaki nižjega  poklicnega programa  izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitim, ki jim omogoča zaposlitev ali izobraževanje v srednjih poklicnih programih in srednjih strokovnih programih.

 

RAZPIS

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

 

Izjava za prenos prijave:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf