Dijaki SSI, PTI in tehniške gimnazije

Naši dijaki srednjih strokovnih in poklicno-tehniških programov, ki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo  pridobijo poklic in se lahko zaposlijo ali/in nadaljujejo z izobraževanjem.

S poklicno maturo se lahko prijavijo na kateri koli višješolski program ali visokošolski študijski program.

S poklicno maturo in dodatnim izpitom iz enega od predmetov splošne  mature pa tudi na nekatere univerzitetne študijske programe - izpit splošne mature določi fakulteta in je naveden v Razpisu.

Dijaki tehniške gimnazije zaključijo izobraževanje s splošno maturo in si poklic pridobijo na študiju ali poklicnem tečaju.

S splošno maturo se lahko prijavijo  na vse programe višjih šol, visokih strokovnih  šol in univerzitetnih izobraževanj v skladu z razpisom (ponekod so še dodatna preverjanja lastnosti oz. sposobnosti, ki so potrebne za bodoči poklic).

 

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK NA ŠTUDIJ

Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi prve stopnje (visokošolski –VS in univerzitetni programi –UN)

 

RAZPIS in ODDAJA PRIJAVE na strani:

https://portal.evs.gov.si/

 

V razpis so vključeni naslednji visokošolski zavodi:

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novem mestu

Nova univerza

Samostojni visokošolski zavodi

 

 

INFORMACIJA O PRIJAVI:

https://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Rokovnik vpisa 2023/24:

 

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2023/2024 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih

 

Aktivnost

Opravilo

Izvajalec

Rok

OBLIKOVANJE VSEBIN POSEBNEGA DELA RAZPISA ZA VPIS

Posredovanje predlogov razpisnih besedil VZ na MIZŠ in VPIS UL

VZ, Senati univerz

najkasneje do 1. decembra 2023

RAZPIS ZA VPIS

Obravnava Razpisa za vpis na Odboru Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve ter soglasje Vlade RS k vsebini Razpisa za vpis

MVZI, Odbor, Vlada

januar 2024

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletnih straneh VPIS, MIZŠ in spletnem portalu eVŠ

MVZI, VPIS UL

31. januar 2024

DELOVNA SREČANJA S ŠSS SREDNJIH ŠOL (online)

 

MVZI, VPIS UL, UM, UP, UNG

6. in 13. februar 2024

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan

VZ

petek, 16. in sobota, 17. februar 2024

 

PRVI PRIJAVNI ROK

 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

od 20. februarja do 20. marca 2024

ROK ZA ODAJO DOKAZIL (le za kandidate z zaključeno SŠ v tujini)

Oddaja na spletnem portal eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

20. marec 2024 oziroma 1. avgust 2024

OBDELAVA PRIJAV

Upravno administrativna obravnava prijav

VPIS UL, UM, UP, UNG

od 21. marca do 3. aprila 2024

OBJAVA PODATKOV PRVE PRIJAVE IN OMEJITVE VPISA

 

VPIS UL, UM, UP, UNG

najkasneje do 3. aprila 2024

SKLEPANJE O POVEČANJU ŠTEVILA RAZPISANIH VPISNIH MEST

 

Senati VZ

do 15. aprila 2024

 

Senati univerz

do 24. aprila 2024

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, POSREDOVANJE REZULTATOV

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti  in spretnosti na VZ

VZ, kandidati

20. maj 2024 (UL AG, Glasbena umetnost) in od 24. junija do 8. julija 2024

Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov

RIC posreduje VPIS UL

11. julij 2024

Rezultati preizkusov na VZ

VZ vnesejo rezulate

11. julij 2024

IZBIRNI POSTOPEK – prvi rok

 

VPIS UL

od 11. do 22. julija 2024

SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka- sklep je objavljen na postalu eVŠ

VPIS UL, UM, UP, UNG

do 22. julija 2024

 

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (le za Slovence brez slovenskega državljanstva)- sklep je objavljen na postalu eVŠ

VPIS UL, UM, UP, UNG

do 29. julija 2024

PRITOŽBENI ROK – prvi rok

 

Rok za pritožbo

15 dni od vročitve sklepov na portal eVŠ

OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI PRIJAVNI ROK

Objava na spletnih straneh VPIS, VZ, MVZI in na spletnem portalu eVŠ

VPIS UL, UM, UP, UNG in MVZI

20. avgust 2024

DRUGI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

od 21. do 27. avgusta 2024

ROK ZA ODDAJO DOKAZIL (le za kandidate z zaključeno SŠ v tujini)

Oddaja na spletnem portal eVŠ : http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

27. avgusta 2024

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, POSREDOVANJE PODATKOV  –

drugi rok

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZ

VZ, kandidati

Od 5. do 10. septembra  2024

Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov – jesenski rok

RIC posreduje VPIS UL

17. september 2024

Rezultati preizkusov na VZ

VZ vnesejo rezultate

do 17. septembra 2024

IZBIRNI POSTOPEK – drugi rok

 

VPIS UL

od 17. do 23. septembra 2024

SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka – sklep je objavljne na portalu eVŠ

VPIS UL, UM, UP, UNG

do 23. septembra 2024

PRITOŽBENI ROK – drugi rok

 

Rok za pritožbo

15 dni od vročitve sklepov na portal eVŠ

 

 

 

MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST NA VZ

Objava prostih mest na spletnem portalu eVŠ za rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

MVZI

24. september 2024

E-prijava na spletnem portalu eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava

kandidati

od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure

Izbirni postopek

VZ

od 26. do 27. septembra 2024

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka- sklep je objavljen na portal eVŠ

VZ

do 27. septembra 2024

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem roku

kandidati, VZ

Od 23. julija do najkasneje 16. avgusta 2024

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku

Pristojni organ univerz, SVZ

do 20. septembra 2024

Vpis sprejetih v drugem roku

kandidati, VZ

od 24. do 30. septembra 2024

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

kandidati, VZ

do 30. septembra 2024

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku

Pristojni organ univerz, SVZ

do 30. oktobra 2024

 Legenda: VPIS – Visokošolska prijavno-informacijska služba, UL – Univerza v Ljubljani, UM – Univerza v Mariboru, UP – Univerza na Primorskem, UNG – Univerza v Novi Gorizi, VZ – visokošolski zavod, SVZ – samostojni visokošolski zavod, MVZI – Ministrstvo za visoko šolstvo, znonost in inovacije, RIC – Državni izpitni center, SŠ – srednja šola

https://dijaski.net/studij/rokovnik-za-vpis-na-fakultete-in-visoke-sole

 

Obvestila o prijavno-vpisnem postopku:

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila

https://www.gov.si/teme/vpis-v-visoko-solstvo/

 

 

RAČUNANJE TOČK OB OMEJITVI VPISA V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

https://dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe

 

 

Višješolsko izobraževanje (VŠ)
 Vse informacije so na strani:

 https://vss-ce.com/vps/

 Rokovnik vpisa na višje šole 2024/25

 

ŠE NEKAJ INFORMACIJ

 Študij v EU

Test študijskih interesov: http://www.mojaizbira.si/

 


 

DIJAKI  SPI – avtoserviser, elektrikar, oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik

Dijaki srednjega poklicnega programa  izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitim, ki jim omogoča zaposlitev ali izobraževanje v poklicno-tehničnem izobraževanju – PTI (redno ali izredno). Na našem šolskem centru  izobražujemo

  • redno: STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK
  • izredno: STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK

 

Rokovnik prijav in vpisa v 1. letnik PTI v šolskem letu 2023/24

roki

aktivnosti

udeleženci

16. in 17. 2. 2024

informativni dnevi

SŠ, dijaški domovi

do 13. 5. 2024

prijava za vpis

dijaki

     17. 5. 2024

objava št. prijav po programih

MVI (spletna stran)

do 3. 6. 2024

morebitni prenos prijave

dijaki, SŠ

do 20. 6. 2024

obveščanje o omejitvi vpisa

s spričevalom  ZI

do 3. 7. 2024

vpis v šolsko leto

( razpored objavijo SŠ)

dijaki, starši

do 31. 8. 2024

vpis na SŠ, ki še imajo prosta mesta

 

Možnosti nadaljnjega izobraževanja dijakov v PTI programih, ki so zaključili SPI na ŠC Krško-Sevnica:

  • redno: PTI STROJNI TEHNIK, PTI ELEKTROTEHNIK
  • izredno: PTI STROJNI TEHNIK, PTI ELEKTROTEHNIK

 

 

PTI:

avtoseviser

elektrikar

frizer

mizar

oblikovalec kovin-orodjar

strojni

mehanik

Avtoservisni tehnik

DA

P*

/

/

P*

P*

Elektrotehnik

DA

DA

P*

P*

P*

P*

Geotehnik

DA

DA

P*

P*

DA

DA

Grafični tehnik

DA

DA

/

/

DA

/

Lesarski tehnik

P*

P*

P*

DA

P*

P*

Logistični tehnik

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Strojni tehnik

DA

DA

/

/

DA

DA

Tehnik mehatronike

DA

DA

/

/

DA

DA

Tehnik računalništva

DA

DA

P*

P*

P*

P*

Živilsko-prehranski teh.

/

DA

/

/

DA

/

Ustvarjalec modnih oblačil

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Frizerski tehnik

 

 

DA

 

 

 

 P* = pogojno = z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na določenem strokovnem področju

 

DIJAKI NPI – pomočnik v tehnoloških procesih

Dijaki nižjega  poklicnega programa  izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitim, ki jim omogoča zaposlitev ali izobraževanje v srednjih poklicnih programih in srednjih strokovnih programih.

 

RAZPIS

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

 

Izjava za prenos prijave:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf