VPIS V SREDNJO ŠOLO

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo.html

 

Razpis, rokovnik prijavno- vpisnega postopka, stanje prijav, omejitve, učna mesta…..

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

Izjava za prenos prijave:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf

 

POMOČ PRI ODLOČANJU

http://www.mojaizbira.si/

http://www.ess.gov.si/

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

 

ŠTIPENDIRANJE

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 

Vloge

Vloga za preusmeritev                                    

Vloga za prestop na ŠC