Spoštovani,

V začetku novembra smo vas obvestili, da bo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, cena malice za neodjavljene oz. neprevzete obroke znašala 3,14 €.
15.12.2022 je minister izdal Sklep o spremembi Sklepa o določitvi dodatnih sredstev za pripravo malice v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu
2022/2023, na podlagi katerega se šolah iz državnega proračuna zagotavlja dodatna sredstva tudi za neodjavljene oz. neprevzete obroke.
Zaradi spremembe bo za dodatno zaračunane neodjavljene oz. neprevzete obroke za mesec november narejen poračun pri obračunu za mesec december, neodjavljeni oz. neprevzeti obroki pa bodo tudi v bodoče zaračunani v višini cene malice 2,73 €.
Kljub temu starše in dijake prosimo, da v primeru bolezni oz. odsotnosti poskrbijo za odjavo od malice.

 

Koordinator šolske prehrane:
Marjeta Sodec

Spoštovani,

18.10.2022 je bilo v Uradnem listu RS, št. 133/22 objavljen Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki določa, da učenci in dijaki v šolskem letu 2022/2023 plačujejo malico v enaki višini kot v šolskem letu 2021/2022. Zakon tudi določa, da se v šolskem letu 2022/2023 osnovnim in srednjim šolam ter osnovnim in srednjim šolam v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz državnega proračuna zagotavljajo dodatna sredstva za pripravo malice v višini, kot jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje. Minister je s sklepom št. 6034-33/2022/3 z dne 26.10.2022 določil, da znaša višina dodatnih sredstev za malico dijakov 0,41 € na obrok.

Šola je upravičena do dodatnih sredstev za prevzete obroke ter za obroke, ki jih prvi dan odsotnosti učenci oz. dijaki zaradi bolezni ali izrednih okoliščin niso mogli prevzeti ali pravočasno odjaviti.

Starše in dijake prosimo, da v primeru bolezni poskrbijo za pravočasno odjavo od malice. V kolikor pa so dijaki v šoli in se niso odjavili od malice, je potrebno obrok prevzeti, ker bo v nasprotnem primeru potrebno poleg dosedanje cene malice plačati še dodatnih 0,41 € na obrok, 3,14 €/ obrok.