8. oktobra 2012 nam je v okviru obveznih izbirnih vsebin predavala ga. Andrej Klobučar, vodja informacijske točke Evropske komisije ED Novo Mesto, in sicer o Evropski Uniji in njenih lastnostih. Z znanjem, ki smo ga že imeli o EU, smo odgovarjali na vprašanja, kjer je vsak za pravilen odgovor prejel majhno nagrado. Ogledali smo si posnetke, ki predstavljajo Evropsko unijo in posnetek, ki je na humorističen način predstavil in pokazal namen evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Izjemno nam je bil všeč način predavanja, saj smo se skozi smeh naučili o novih stvareh. Pogovarjali smo se o potovanjih, ga. Klobučar nam je razlagala o svojih zanimivih dogodkih na potovanjih, kar je zelo popestrilo uro. Želeli bi si, da bi na takšen način potekala tudi druga predavanja, saj z malo smeha lažje ostanemo skoncentrirani in zagreti za temo.

Nika Božič, G2A