Zadnji šolski dan smo dijaki obeh drugih in tretjega letnika gimnazije prisostvovali krajšemu kvizu, ki so ga za nas pripravili profesor Daniel Prša ter profesorici Romanca Vene in Veronika Gradišek. Kviz je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj, ki so se dotikale tem s področja sociologije, geografije in ustave RS. Na kvizu je tekmovalo 9 dijakov, vsak letnik je tako zastopala ena trojica. Prisotna je bila tudi komisija ter voditelji, ki so tekmovalce seznanili z vprašanji. Najprej je sledil sklop desetih vprašanj s pordročja sociologije. Tukaj so vse tri ekipe prejemale enako število točk, tako da je bilo tekmovanje sprva zelo izenačeno. Nato je sledil sklop vprašanj, ki so se dotikale ustave RS in zakonodaje nasploh. Ekipi G3A in G2B sta že na začetku nakazali na trden boj, in v tem sklopu izenačno pričakovali tretji sklop vprašanj, ekipa iz G2A pa ni imela sreče in tako z manj pridobljenimi točkami ostala za ostalima ekipama. V tretjem in odločilnem sklopu vprašanj, ki so zadevala področje geografije sta ekipi G3A in G2B še vedno bili trden medsebojni boj za prvo mesto. Na koncu je zmagala ekipa G2B, ki je za točko premagala G3A, tretje mesto pa je pripadlo ekipi G2A. Kakor je bilo razvidno s strani gledalcev, so tekmovalci pa tudi navijači zelo uživali in spodbujali svoje sošolce. Po koncu tekmovanja so bile ekipe nagrajene z nagradami. Menim, da je bil kviz kar uspešen, saj smo se med tekmovanjem zabavali, se šalili na račun vprašanj in še marsikaj. Dobra in učinkovita popestritev zadnjega dne.

David Dvoršak, G2B

IMG 364818. februarja 2014 so imeli dijaki G1A in G1B možnost iz prve roke spoznati Japonsko, saj so nas z japonskega veleposlaništva obiskali predavateljica Keiko Vahčič Miyazaki ter predstavnik veleposlaništva Luka Senica s pomočnikom Miho Babnikom.

V dvournem druženju nas je gostja, ki že sedem let živi v Sloveniji, na simpatičen način poučila o osnovah japonske kulture – vse od tipičnega delovnega dne, gradnje hiš, prehranjevanja, šolanja, obnašanja v prometu, prostočasnih aktivnosti do japonskega jezika in tipičnega priklona.

V torek, 11.2., smo imeli dijaki drugega letnika naše gimnazije, delavnico z naslovom: Vzgoja za mir, družino in nenasilje, ki sta ju vodili dve ambasadorki medkulturnega dialoga. V delavnici smo se pogovrajali o stereotipih in diskiriminaciji drugih kultur in vzrokov za njihov nastanek. Predavateljici sta nam skozi igro in pogovor to temo poskušali še bolj približati in nas o njej podučiti.

V četrtek, 17.10.2013, smo se v okviru državljanske kulture in knjižnično-informacijskih znanj gimnazijci 3. in 4. letnika odpravili v Ljubljano.

Vožnja je minila v sproščenem duhu in že smo prispeli pred parlament.

IMG 20130507 171627Ob koncu šolskega leta smo našo akcijo zbiranja plastičnih zamaškov zaokrožili s tem, da smo jih odpeljali družini Butkovič na Pišece, kjer je doma 11-letna Patricija. Od dijakov so se mi pridružili trije, ki so tekom leta izkazali še poseben trud pri humanitarni in okoljski akciji zbiranja plastičnih zamaškov. Patricija je pogumen deklič v objemu še pogumnejših in zelo srčnih staršev, ki se trudijo, da bi njihova hči s cerebralno paralizo imela kar najboljše možnosti za zadovoljno in čimbolj samostojno življenje. Kot velikokrat sicer, se tudi v tem primeru kažejo slabosti našega sistema zdravstvenega zavarovanja, ki družine z gibalno oviranimi otroki pusti, da se same borijo za vsak evro za čisto osnovne pripomočke. Dijaki in zaposleni na ŠC Krško - Sevnica bomo zato že tretje leto nadaljevali z zbiranjem zamaškov za Patricijo, pa tudi rabljenih kartuš za Rdeče Noske.

Veronika Gradišek

V ponedeljek, 4. 2. 2013, smo si dijaki prvega letnika krške gimnazije  ogledali Valvasorjevo knjižnico Krško. Sama poznam knjižnico, ker sem njena redna obiskovalka in njena članica. Vendar pa sem o njej izvedela nekaj več, kot sem vedela prej. Res, da sem že bila z osnovno šolo v tej knjižnici, vendar se mi zdi, da sem si sedaj zapomnila več kot prej.

V četrtek, 14. 02. 2012, smo se dijaki Gimnazije Krško z avtobusom odpravili v Maribor, na  zimski športni dan. Spremljali so nas profesorica Škoda ter profesorja Pernar in Peklar.

Med  vožnjo do Maribora  smo večinoma zganjali norčije in se ukvarjali z mobilnimi telefoni. Čeprav je bila pot dolga, je minila hitro. Ta četrtkov izlet je bil za nekatere pravi adrenalinski podvig. Predvsem zato, ker so nekateri prvič stopili na drsalke.

Vrednote1OIV pri G1A in G1B, 7. 1. 2013 in 14. 1. 2013, Vzgoja za družino, mir in nenasilje

Tema: UNIVERZALNE VREDNOTE ČLOVEŠTVA, izvajal: mag. Pavel Požar

Mnenja dijakov:

Kaj so vrednote?

To so lastnosti, stvari, stanja, ki jih ljudje cenijo. Če jih imajo, bi jih radi ohranili. Univerzalne vrednote so tiste, ki veljajo za vse ljudi, vseh časov, vseh držav, vseh ver.

V ponedeljek 15. 10. smo z razredom v okviru Državljanske vzgoje odšli na okrožno sodišče v Krškem. Ob vstopu v zgradbo so nas in naše torbe pregledali varnostniki, šele nato pa smo lahko odšli naprej. Sprejeli so nas v najmanjšo sodno dvorano, kjer nam je sodnica predstavila vlogo in delovanje sodišča. Izvedeli smo veliko novih stvari, od tega kako se obravnava zapisuje, oziroma snema, pa do tega kje mora biti ura in grb v dvorani. Najbolj me je presenetilo to, da v Sloveniji nimamo vojaških sodišč, pa tudi to, da lahko obravnave trajajo tudi do 8 ali več ur.

Matic Medvešek, G2a

11. oktobra 2012 smo se z dijaki G2A in s tistimi iz zaključnih letnikov, ki so si geografijo izbrali kot predmet na maturi, odpravili na ekskurzijo v Suho in Belo krajino.