Seznanitev kandidatov z uspehom v jesenskem roku splošne mature 2021 in podelitev maturitetnih spričeval bo v četrtek, 16.9.2021, ob 11.15, v avli naše šole.

Informacijo o vpogledih v izpitno dokumentacijo in možnosti ugovora si poglejte v spodnji datoteki.

Na osnovi mnenja Svetovalne skupine za COVID19 ministra za zdravje z dne 12.4.2021 je za potrebe izvedbe letošnje mature omogočena izjemna prekinitev karantene kandidatom za maturo ob pogoju izvedbe PCR testiranja pred vsako maturitetno obveznostjo.

Podrobnejša navodila glede izvajanja mature za kandidate, ki so v času maturantskih izpitov v karanteni, so opisana v Protokolu testiranja PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni (povezava).

Protokol testiranja za kandidate za maturo

 

Zaradi delnega zaprtja šol v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021, odpadlega pouka in izvedbe pouka na daljavo, je Državna komisija za splošno maturo pripravila paket prilagoditev splošne mature 2021:

Prilagoditev splošne mature 2021 (pdf)