JESENSKI ROK

12.7.2019

PETEK

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz mat.predmeta  v jesenskem roku na šoli

14.8.2019

SREDA

Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli

20.8.2019

TOREK

Dostava individualnega razporeda pisnih izpitov na šolo

20.8.2019

TOREK

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje spl. mature in mat. izpita v jes. roku

20.8.2019

TOREK

Rok za pisno odjavo v jesenskem roku splošne mat.

24.8.2019

SOBOTA

SLOVENŠČINA

26.8.2019

PONEDELJEK

MATEMATIKA

27.8.2019

TOREK

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*

28.8.2019

SREDA

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*

29.8.2019

ČETRTEK

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*

31.8.2019

SOBOTA

TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI*

OD 24.8.

DO  4.9.2019

USTNI  IZPITI

17.9.2019

TOREK

Seznanitev kandidat. z uspehom pri  splošni  maturi

 20.9.2019

PETEK

Rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo RIC-u.

*Kandidat dobi individualni razpored opravljanja pisnih delov maturitetnih izpitov na šoli oz. po pošti