29. 5. 2024, SLOVENŠČINA

30. 5. 2024, SOCIOLOGIJA

1. 6. 2024, ANGLEŠČINA

4. 6. 2024, MEHANIKA

7. 6. 2024, ZGODOVINA

8. 6. 2024, MATEMATIKA

11. 6. 2024, FIZIKA

 

Vsi izpiti se pričnejo ob 9.00. Pridite pravočasno z osebnim dokumentom s sliko in brez elektronskih naprav. Ne pozabite na dovoljene pripomočke.

 

Datum

Dan

Predmet

Komisija

Izp. pr.

Pričetek

13. 6. 2024

ČETRTEK

SLOVENŠČINA

M. TRAVEN

S. KARL

V. GRADIŠEK

114

14.00

18. 6. 2024

TOREK

MATEMATIKA

M. MLAKAR

S. KUMER

T. SENIČAR

114

14.00

19. 6. 2024

SREDA

ANGLEŠČINA

A. ŠPAN

K. SIMONIŠEK

L. PIRC

114

14.00

Opomba:  Izpraševalec(-ka) je podčrtan(-a).

Poimenski razpored kandidatov je objavljen na oglasni deski za splošno maturo.