Šolska maturitetna komisija za splošno maturo Gimnazije Krško je dne 31.3.2020 sprejela sklep:
Zadnji rok za oddajo in izvedbo praktičnih delov splošne mature v spomladanskem roku 2020 je 4. maj. 2020.