11. oktobra 2012 smo se z dijaki G2A in s tistimi iz zaključnih letnikov, ki so si geografijo izbrali kot predmet na maturi, odpravili na ekskurzijo v Suho in Belo krajino.

Dijaki četrtih letnikov so aktivno sodelovali pri pripravi itinerarija za ekskurzijo ter deloma prevzeli tudi vlogo vodičev na poti. Ogledali smo si Krško jamo z izvirom reke Krke pred njo, kjer smo odvzeli tudi prvi vzorec vode za analizo trdote, kislosti, vsebnosti kisika, fosfatov, nitritov in nitratov v njej. Enako smo naredili pri izviru Krupe in ob Krkinih brzicah pri Otočcu. Na poti smo se ustavili še v Metliki in si ogledali Belokranjski muzej, nato pa smo se razdelili v skupine in kartirali naselje glede na funkcije pritličij stavb.

Dijaki drugih letnikov so vodo pri pouku kemije preučili in prišli do zanimivih rezultatov, ki so jih predstavili pri geografiji. Dijaki četrtih letnikov pa so pri geografiji poročali o ugotovitvah glede prevladujočih funkcij posameznih delov centra Metlike.

Veronika Gradišek