OIV pri G1A in G1B, 7. 1. 2013 in 14. 1. 2013, Vzgoja za družino, mir in nenasilje

Tema: UNIVERZALNE VREDNOTE ČLOVEŠTVA, izvajal: mag. Pavel Požar

Mnenja dijakov:

Kaj so vrednote?

To so lastnosti, stvari, stanja, ki jih ljudje cenijo. Če jih imajo, bi jih radi ohranili. Univerzalne vrednote so tiste, ki veljajo za vse ljudi, vseh časov, vseh držav, vseh ver.

 

 

Primeri vrednot?

Bogastvo, miroljubnost, medsebojno spoštovanje, solidarnost…

 

Kaj pomeni rek: Bodi svoja lastna svetilka.

Poskušaj živeti tako, da boš vzgled sebi in drugim.

Da moraš slediti svojim načelom, da če gredo vsi v isto smer, tebi ni treba.

Po moje svetilka v človeku predstavlja dobre človeške lastnosti: pogum, upanje, voljo, ljubezen, vztrajnost, razumevanje, notranjo moč.

Svetilka pomeni neko dobro stvar v našem življenju, ki nam da upanje za nadaljnjo pot, ki nam pomaga pri vzponih in padcih.

Svetilka predstavlja pozitivne lastnosti človeka, predstavlja njegove najgloblje vrednote, po katerih se odloča.

Svetilka v človeku je njegova duša.

Svetilka je človekov um.

Biti »svoja lastna svetilka« pomeni, da naj bi vsak mislil s svojo glavo, bil to, kar je on sam.

Svetilko v človeku predstavljajo njegove dobre lastnosti, zaradi katerih ga imajo drugi radi.

 

Kaj sem se naučil?

Spoznala sem druge svetovne religije, njihova rekla, njihove običaje, razlike med njimi. Za nekatere religije sem prvič slišal…

Na nek način smo morali ovrednotiti življenje.

Naučil sem se, da so mnenja vsakega posameznika zelo pomembna.

Naučil sem se o človekovih pravicah.

Spoznal sem, kako je potrebno reševati spore.

Naučil sem se, da moramo biti strpni in prijazni do drugih. In strpni do drugih ver.

Naučil sem se, da je Dalajlama nekaj takega kot papež v naši religiji, in kako poteka izbor Dalajlame.

Naučil sem se, da veliko ljudi ne odobrava nekaterih ver in da določene vere zapostavljajo.

Naučil sem se veliko o stavkih z notranjim sporočilom, o Budi ter o začetnikih ver.

 

 

Kaj mi je bilo najbolj zanimivo?

Najbolj zanimiv je bil pogovor na začetku ure.

Zanimivo mi je bilo to, da smo morali sami podati svoja mnenja in da je bil vsak odgovor pravilen, da smo morali razmišljati.

Najbolj zanimivo mi je bilo spoznavanje simbolov religij.

Zanimiv mi je bil sam pristop nasploh. Bili smo sproščeni in imeli smo se lepo.

Najbolj zanimivi so mi bili izreki različnih verskih voditeljev.

Naučil sem se modrih besed Bude.

Druženje in poslušanje sošolcev in profesorja.

Ko smo reševali učne liste z verami.

Najbolj zanimiv mi je bil pogovor o nastanku, razlogih in preprečevanju nasilja.

Zanimivo mi je bilo, ko smo risali miselne vzorce za vzroke in za reševanje nasilja.

To je bilo zame nekaj novega, saj nisem veren. Všeč mi je bilo, da smo spoznali toliko različnih ver, sploh nisem vedel, da jih obstaja toliko.

Čeprav imam rajši drugačne predmete, sta mi bili ti dve uri zanimivi. Vsake toliko časa je takšna ura primerna…

Z vprašanji, ki smo jih dobili, smo bili prisiljeni v razmišljanje. Razmišljali in učili smo se o obnašanju do sošolcev.

 

Kaj bi še predlagal?

Celotna ura je bila speljana dosti zanimivo in poleg tega sem se naučil veliko koristnega.

Predlagam, da je drugo leto v ospredju pogovor, razprava o religijah in njihovih načelih. Manj pisnih nalog.

Lahko bi bilo še več skupinskega dela.

Da bi več delali s profesorjem in manj samostojno na listih.

Lahko bi izvedli kviz o simbolih religij.

Več časa bi namenil pogledom na vere.

Meni je bil princip reševanja nalog všeč. Spremenil ne bi nič večjega, razen tega, da bi več delali v dvojicah in si izmenjavali mnenja.

Morda bi bilo dobro predstaviti vere s kakšno anekdoto.

Mogoče bi prišel prav kakšen diapozitiv s slikami, drugače pa nimam pripomb.

Predlogov nimam, saj je bila delavnica udejanjena zelo dobro.


Veronika Gradišek