Učenje za učenje pri obveznih izbirnih vsebinah

Dijaki G1A so se učili učiti. Kako? Učili učiti?! Res je. Če to znamo, potem znamo več.

Štiri šolske ure v septembru jih je šolska psihologinja, gospa Marjana Plavljanić, ozaveščala o teh vsebinah.

Zbrali smo njihova mnenja:

 

 

Za začetek smo se usedli po imenih oz. po abecednem redu. 29-krat smo morali ponoviti vsa imena od začetka in potem še od zadnjega konca. Naučili smo se, kako se je lažje učiti in kako si urediti stvari. Navsezadnje pa smo se tudi bolje spoznali. Pogovarjali smo se tudi, v kakšnem prostoru naj se učimo.

Tea

Pri obveznih izbirnih vsebinah »Učenje učenja« sem se imel zelo lepo ter se naučil veliko novega in zanimivega. Upam, da bodo v prihodnje še takšna predavanja.

Jure

Zapomnil sem si naslednje koristne nasvete:

Ko pridemo domov, moramo preleteti čez snov, ki smo jo imeli v šoli. Tako pride v trajni spomin. Kar si želim za dalj časa zapomniti, npr. za maturo, moram čez 6 mesecev ponoviti. Dobro je, če snov v šoli razlagamo sošolcu, tako si zapomnimo 90%. Delanje domačih nalog je dobro za vajo.

Žiga

Jaz pa sem si zapomnil naslednje:

Ko pridemo domov, ponovimo snov. Če ponovimo dvakrat ali večkrat, nam pride v trajni spomin. Učimo se v miru in tišini. Po učenju gremo na sveži zrak. Najbolje je, če se učimo zvečer pred spanjem.

Projekt učenje učenja  je bil zelo zanimiv, saj smo spoznali in se naučili novih metod učenja. Pri nadaljnjem učenju bom skušal te metode tudi uporabiti in ugotoviti, katera mi najbolj ustreza. Do sedaj pri učenju nisem imel posebnega sistema, zato bom to v prihodnosti skušal popraviti. Iz slišanega na predavanju sem prišel do zaključka, da imam vizualno-slušni tip učenja. Menim, da so tovrstna predavanja koristna in bi jih bilo lahko več, poleg tega pa predlagam, da bi le-to preizkusili tudi v praktičnih delavnicah na predavanju.

Alen