V oktobru smo na Gimnaziji Krško za starše, učitelje in dijake G1A medse povabili Janija Prgiča iz Centra MI. V okviru skupnega roditeljskega sestanka smo 96 minut namenili temu nazornemu in prepričljivemu predavatelju, profesorju slovenščine, svetovalcu, terapevtu in temi TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI.

Naj več o dogodku povedo spodnja mnenja.

Mnenje dijakov in njihovih staršev o predavanju.

Predavanje se mi je zdelo zelo zanimivo, saj je predavatelj Jani Prgič uprizoril nekakšno črto na vratih. Črta je bila pokazatelj svojega obnašanje in kontroliranja samega nad sabo. Veliko nas učencev, staršev in učiteljev misli, da se je videlo tam na vratih (pod ali nad črto), in si govorilo, kje se bomo morali popraviti, da bomo prišli nad črto. Všeč pa mi je bilo to, da je vse pokazal na primerih iz življenja, saj smo si tako res lahko predstavljali, kje smo v resnici in kaj bo še treba izboljšati.

Jan Piltaver, dijak G1A

Tako predavanje, oziroma bolje bi lahko rekla predstavitev, kjer smo lahko sodelovali starši, učenci in tudi učitelji, se mi zdi enkratna zadeva. Da bi vsem skupaj približal problem, s katerim se vsakodnevno srečujemo starši in učitelji z odraščajočimi otroki, je zadevo prikazoval na praktičnih primerih. Vedno si starši oz. učitelji mislimo, da imamo prav, saj tudi sama velikokrat predavam raznim skupinam, pa menim, da temu ni tako. Včasih enostavno ne razumemo nasprotne strani, v našem primeru so to naši odraščajoči otroci. V spominu mi je ostala predstavitev, na kakšen način poveš svojemu otroku, naj si gre pospraviti sobo. Ja, ravno na tak način, kod ga je prikazal gospod Jani. Podaš ukaz, nato ga ponoviš drugič, vendar ne z enakim glasom...In na drugi strani je poskušal dopovedati otrokom, naj se odzovejo na glas... »prevzem odgovornosti oz. ne prelaganje odgovornosti«. No, pa tista črta na vratih je zadetek v polno. Ja, vsak naj si zamisli, kam sodi oz. kam ga velikokrat situacija pripelje in na kakšen način to pove nasprotnikom. Življenje nas vodi in skozi njega se veliko tudi naučimo. In ena poučna zadeva je bila tudi to predavanje na vaši šoli z naslovom »Tanka črta odgovornosti«. Vsak je odgovoren za svoja dejanja v življenju, odvisno pa je od nas, kako bomo to odgovornost predstavili.

Vsem staršem, otrokom in učiteljem, ki se niso udeležili predavanj, je lahko resnično žal, saj so zamudili zelo dobro predstavitev gospoda Prgiča. V bodoče si kot starš še želim udeležiti takih predavanj, ki so izredno koristna za vsakogar.

Brigita Piltaver Imperl , mama

Predavanje mi je bilo zelo všeč. Predavatelj nam je to prikazal iz svojih življenjskih izkušenj (otroštva). Bil je zelo zanimiv, saj je pripovedoval o dogodkih , ki jih je doživel. Prikazal jih je tako, kot je čutil sam, saj je učitelj na eni izmed osnovnih šol. Takšna predavanja so mi zelo všeč, saj predavatelj pokaže na primerih, izraža z gibi in tudi nasmejal nas je. Pri predavanju smo sodelovali vsi, se igrali zanimive igre in tudi poslušali resne, zanimive teme. Predavatelja bi poslušal še uro in več. Želim si, da bi bilo takšnih predavanj še več.

Jaka Bedek, dijak G1A

Predavanje mag. Janija Prgiča je bilo po vsebini zelo aktualno in lepo posredovano. Hvala za vašo podporo in hkrati prošnjo za podoben dogodek tudi v bodoče.

Nuša Bedek, mama

Predavanje gospoda Janija Prgiča je bilo veliko bolj zanimivo, kot sem si predstavljal, saj nam je predaval o temah, ki so za nas dijake aktualne. Predavanje je bilo zanimivo, predvsem zato, ker je gospod govoril iz svojih lastnih izkušenj in nam s tem povedal, naj mi teh napak ne ponavljamo. Prav tako je bila navdušena moja mama, saj na takšnih poučnih predavanjih izveš vselej nekaj novega o vzgoji otrok in o odnosu z njimi.

Alen Ašič, dijak G1A

Bilo je zelo lepo in poučno, ker so bili vsi primeri iz realnega življenja in niso bili izmišljeni.

Predavanje mi je bilo še posebej všeč, ker predavatelj predava s srcem in ne samo zato, ker mora. Upam da bo v prihodnje še veliko takih predavanj, kot je bilo to. =)

Jure Levstik, dijak G1A

Moje mnenje je zelo pozitivno, zato bi lahko bilo takih predavanj še več. Vsi, ki se ga niso udeležili, so prikrajšani za marsikatero življenjsko resnico in dejstvo. Pametno je, da so se predavanja poleg nas dijakov udeležili tudi starši in učitelji. Pohvalil bi odlično retorika in izkazovanje predavatelja in lepo bi bilo, da bi se besede udejanjile v čim več primerih. Lažje bi nas več zlezlo nad tako imenovano črto odgovornosti, če bi poleg lastnega angažiranja večkrat slišali taka predavanja.

Domen Mirt, dijak G1A