Na razpis za himno Gimnazije Krško je prispel en sam prispevek. Z malo lepotnimi popravki jo je aktiv slovenistk  soglasno potrdil. Sestavil jo je Ervin Tršelič, dijak G3A. Da bo zaživela v pravi podobi, čaka še na uglasbitev. Prizadevnemu dijaku iskreno čestitamo.

Martina Orožen, prof.

 

Himna  Gimnazije Krško

Krška gimnazija,

kjer že leta znanje se podaja,

je kulturna invazija,

kjer vedno nekaj se dogaja.

 

Na poti k ciljem ne obupamo,

ponosni  korakamo in si zaupamo.

Ne, to ni naša fantazija,

ampak projektov polna je unija.

 

Gimnazijci polni smo idej,

marljivosti pri nas ne zmanjka,

spoznanja vrata nam odpirajo,

da v tehniko prodiramo.

 

Krška gimnazija,

kjer modrost se nadgrajuje,

je svojevrstna  inštitucija,

v kateri vsak dijak kraljuje.