URNIK ZVONENJA


ZAPOREDNA URA OD       DO      
Predura 7.05 - 7.50
D1 7.55 - 8.40
D2 8.45 - 9.30
Malica 9.30 - 10.05
D3 10.05 - 10.50
D4 10.55 - 11.40
D5 11.45 - 12.30
D6 12.35- 13.20
D7 13.25 - 14.10
P1 14.15 - 15.00
P2 15.05 - 15.50