Asovnica Vpisa

 

Vabilo Splet

 

AP IN TA Veliki 1

Sporočamo Vam veselo novico, da smo skupaj s prevoznikom Novak Bus uspeli registrirati novo avtobusno linijo, ki bo potekala na  relaciji:

 

NOVO MESTO-ŠMARJEŠKE TOPLICE-ŠKOCJAN-ZBURE-BUČKA-SEVNICA.

S to novo linijo bomo povezali vse manjše kraje na tej poti. Vozni red, ki ga prilagam je zajel vsa možna postajališča od Novega mesta do Sevnice.

Prevoz

 

 Webpnet Resizeimage

 Srednja šola Sevnica ni le hiša učenosti, ki bi dijaka, dijakinjo napolnila s poklicnim znanjem, dati jima hočeta tudi veselje do življenja, posejati njuno šolsko pot z doživetji, ju odpreti za izkušnje in preizkušnje, jima pomagati pri razvoju lastne osebnosti.

Smo majhna šola  v kateri ustvarjamo prijetno vzdušje! Zaradi naše majhnosti se lahko trudimo z vsakim dijakom, da bi postal čim boljši tako v poklicnem znanju, kakor tudi v sposobnostih, ki so pomembne za poklic mizar in frizer.

Dijakom v času šolanja dajemo pripadnost, možnost soustvarjanja, nove poglede, nova znanja in se trudimo, da bi vsi postali čim boljši v svoji stroki.

     

 Predstavitev Srednje šole Sevnica ne more mimo bogate tradicije strokovnega šolstva v kraju. Že v drugi polovici prejšnjega stoletja so pri ljudski šoli vodili kmetijske nadaljevalne tečaje, v šolskem letu 1885/86 celo za 53 tečajnikov.

Leta 1901 je začela delovati trgovska nadaljevalna šola, po ustnih virih 1902, po pisnih 1909 prične z delom obrtna nadaljevalna šola, ki deluje vse do konca 2. svetovne vojne. Po 2. svetovni vojni (verjetno že leta 1945) nadaljuje z delom obrtna strokovna šola, ki izobražuje mizarje in mesarje, kovače in peke, šivilje in krojače, kovače in sodarje ...

Leta 1963 je bila za območje bivšega okraja Celje v Sevnici ustanovljena vajenska šola lesne stroke (kot "rezultat preobrazbe strokovnih šol, ki ga je narekoval naš novi družbeno-politični in družbeno-ekonomski sistem"). Lesna šola, ki je izobraževala mizarje (rezbarje), parketarje, kolarje, je delovala 10 let. Leta 1972 jo administrativno ukinejo. Naslednica lesne šole je Poklicna oblačilna šola Sevnica, ki je začela izobraževati kader za konfekcijske tovarne (predvsem za Jutranjko Sevnica). Leta 1982 se je preimenovala v Srednjo tekstilno šolo Sevnica, leta 1997 v Srednjo šolo Sevnica, ki še vedno deluje.

 

Zahvala Srednji šoli Sevnica: 

"Rada bi se še enkrat zahvalila vsem učiteljem, ki učijo na Srednji šoli Sevnica za čudovito izkušnjo šolanja, vso znanje in podporo, ki sem jo prejela med obiskovanjem šole.

Svet zaposlovanja mladih po končani srednji šoli je krut, še posebej, če ti šola ne nudi vsega znanja, ki ga v izbrani službi potrebuješ. Zato z veseljem lahko povem in pohvalim Srednjo šolo Sevnica, da je drugačna, da se odnos učitelj - učenec znatno razlikuje od drugih šol, da sem se poleg stvari, ki jih šola nudi v sklopu izobraževanja, naučila še mnogo drugih življenjskih lekcij in nasvetov, ki me bodo spremljali skozi celo življenje.

Zahvaljujoč učiteljici praktičnega pouka, ki me je pripravila na samostojno delo, sem že dva meseca po končani srednji šoli dobila službo in sicer pod okriljem gospoda Mitja Sojerja (MIČ STAYLING), kar si resnično štejem v čast.

Vsem mladim dekletom in fantom, ki si želijo oz. razmišljajo o tem poklicu, toplo priporočam šolanje na Srednji Šola Sevnica, ker je to res šola, ki te pripravi na delo pri delodajalcu"

Aleksandra Tasič Goričan