Spomladanski izpitni rok, se bo pričel s pisnim delom SLOVENŠČINE, v ponedeljek 8.6.2020 ob 9.00!

Ostali datumi so določeni in so v priponki.

Podrobnejši razpored zaključnega izpita v šolskem letu 2019/20, v spomladanskem roku je v spodnji priponki.

OCENE zimskega izpitnega roka so v priponki! Spričevalo lahko prejmete v naslednjem tednu.

Priponke:
Prenesi to datoteko (OCENE__zimski_2020.pdf)OCENE__zimski_2020.pdf490 kB
Prenesi to datoteko (ZIMSKI_2020.pdf)ZIMSKI_2020.pdf371 kB

SVEČANA PODELITEV SPRIČEVAL ZAKLJUČNEGA IZPITA BO V PONEDELJEK, 24.6. 2019, OB 11.00. VABLJENI!

ČASOVNI RAZPORED USTNIH ZAGOVOROV IZ SLOVENŠČINE JE V PRILOGI.

NAMESTO IMENA IN PRIIMKA JE VAŠA EMŠO ŠTEVILKA

Priponke:
Prenesi to datoteko (RAZSLO_19sjkEMŠO.pdf)RAZSLO_19sjkEMŠO.pdf194 kB
Priponke:
Prenesi to datoteko (SOLSKA_PRAVILA_ZI_19.pdf)SOLSKA_PRAVILA_ZI_19.pdf666 kB

Operativni načrt izvedbe zaključnega izpita v spomladanskem roku v šolskem letu 2018/19 je v priponki.

Priponke:
Prenesi to datoteko (OPERATINI_NAČRT_2019.pdf)OPERATINI_NAČRT_2019.pdf504 kB

Vprašanja za zaključni izpit so v priponki!

 

EMŠO SLOVENŠČINA STORITEV Z ZAGOVOROM SKUPAJ
0405999115012 3 2 2,5 TOČKE
17122999505078 2 / /

 

DIJAKOM IN DIJAKINJAM ZAKLJUČNEGA LETNIKA

 

OBVESTILO   O    ZAKLJUČNEM   IZPITU

I. ZIMSKI   ROK

 

 Ministrica za šolstvo in šport je v skladu s 16. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah  (Ur. l. RS št. 50/12) s šolskim koledarjem določila zimski rok za izvajanje zaključnih izpitov v   š.l. 2018/19, in sicer

  

V šolskem letu 2018/19 se zaključni izpiti po programih srednjega poklicnega izobraževanja opravljajo v zimskem roku, od 1.2. – 28.2.2019, (teoretični del in praktični del). 

 

   

 ZAKLJUČNI   IZPIT  JE SESTAVLJEN:

 

 

1. Program: mizar, poklic mizar/mizarka, frizer/frizerka

 

  • SLOVENŠČINA

pisni in ustni izpit

  • ZAKLJUČNO DELO

izdelek in zagovor

 

 

 

 POTEK ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

SLOVENŠČINA

A/ PISNI   DEL ZAKLJUČNEGA   IZPITA  IZ  SLOVENŠČINE:

  

 

Ponedeljek, 11. 2. 2019, OB 9.00

 

  B/ USTNI   DEL  ZAKLJUČNEGA  IZPITA SLOVENŠČINE:

 

      

SREDA, 13. 2. 2019, OB 11.45

 

 

ZAKLJUČNO DELO - izdelek z zagovorom

 

 

PROGRAM

DATUM

  • MIZAR

 

  • FRIZER

 

 

Četrtek, 14.2.2019 ob 11.45

 

Četrtek, 14.2.2019 ob 7.00

 

 

3. Časovni in poimenski razpored oz. urnik opravljanja posameznih delov  zaključnega izpita bo objavljen naknadno po pregledu prijav in pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

   SPLOŠNA  NAVODILA

  V  skladu s Pravilnikom o zaključnih izpitih   (Ur.l. RS št. 56/2008, 50/2010 in 23/2011)   lahko  pristopi  k opravljanju  zaključnega izpita kandidat oz. kandidatka, ki predloži dokazila  o opravljenih obveznostih,  ki jih  določa  program, ki ga obiskuje.  

V skladu s 14. členom Šolskih pravil o zaključnem izpitu se mora kandidat-ka pisno prijaviti k zaključnemu izpitu najkasneje   30   dni  pred objavljenim rokom za opravljanje zaključnega  izpita, to je do 2.1. 2019, na obrazcu Prijava k zaključnemu izpitu (OBR. 1,39).

 

Najmanj 3 dni pred izpitom (to je do 29. 1. 2019) mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita:

-          dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem letniku izobraževanja (spričevalo 3. letnika),

 

-          program mizar: konstrukcijska in tehnološka dokumentacija v skladu z navodili.

 

 

V Sevnici, 11. 12. 2018

 

                                                                          Predsednik šolske komisije za zaključni izpit:

 

                                                                                       Matjaž Prestor, prof.

 

 

  DIJAKOM  ZAKLJUČNEGA LETNIKA

 

OBVESTILO   O    ZAKLJUČNEM   IZPITU

JESENSKI  ROK  -  Š.L. 2017/18

 

I. JESENSKI   R O K

 

Ministrica za šolstvo in šport je v skladu s 16. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah  (Ur. l. RS št. 50/12) s šolskim koledarjem določila jesenski rok za izvajanje zaključnih izpitov v   š.l. 2017/18, in sicer 

V šolskem letu 2017/18 se zaključni izpiti po programih srednjega poklicnega izobraževanja opravljajo v  jesenskem roku od 21.8.  do  31.8. 2018  (teoretični del in praktični del). 

 

II. ZAKLJUČNI   IZPIT  JE SESTAVLJEN:

 2. Program: frizer, poklic frizer/frizerka,

                    mizar, poklic mizar/mizarka

 

  •  SLOVENŠČINA

 

           pisni in ustni izpit

  •  ZAKLJUČNO DELO

 

 

      FRIZER: STORITEV Z ZAGOVOROM

     MIZAR:  IZDELEK Z ZAGOVOROM

 

 

III. POTEK ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 1. SLOVENŠČINA

 

A/ PISNI   DEL ZAKLJUČNEGA   IZPITA  IZ  SLOVENŠČINE:

 

 

  • PONEDELJEK, 20. 8. 2018 OB 9.00

 

B/ USTNI   DEL  ZAKLJUČNEGA  IZPITA SLOVENŠČINE:

 

  • ČETRTEK, 23. 8. 2018 ob 8.30 

 

2. ZAKLJUČNO DELO

  

  

PROGRAM

                           

                                   DATUM: 

                   PETEK, 24.8. 2018

             FRIZER

                  STORITEV Z ZAGOVOROM

 7-13

              MIZAR

 IZDELEK Z ZAGOVOROM

8.30


2. Zagovor

PROGRAM

                           

                                      DATUM: 

                  PETEK,24.8.2017

  • FRIZER

 

 

ZAGOVOR ob 13.30

 

 

  

3. Časovni in poimenski razpored oz. urnik opravljanja posameznih delov  zaključnega izpita bo objavljen naknadno po pregledu prijav in pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

 

 

V.  SPLOŠNA  NAVODILA

 

V  skladu s Pravilnikom o zaključnih izpitih   (Ur.l. RS št. 56/2008)   lahko  pristopi  k opravljanju  zaključnega izpita kandidat oz. kandidatka, ki predloži dokazila  o opravljenih obveznostih,  ki jih  določa  program, ki ga obiskuje.  

V skladu s 14. členom Šolskih pravil o zaključnem izpitu (z dne 24. 10. 2013) se mora kandidat-ka pisno prijaviti k zaključnemu izpitu najkasneje   30   dni  pred objavljenim rokom za opravljanje zaključnega  izpita, to je do 20.7. 2018, na obrazcu Prijava k zaključnemu izpitu (OBR. 1,39).

Najmanj 3 dni pred izpitom (to je do 16.8.2018) pa mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita:

-          dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem letniku izobraževanja (spričevalo 3. letnika),

-          program frizer: izpolnjen obrazec projektne dokumentacije v skladu z navodili (obrazec mora biti izpolnjen z urejevalnikom besedila (npr. Word, dijaki-nje prejmejo obrazec po EL. POŠTI);

 

 

 

V Sevnici, 15.7.2018

                                                                          Predsednik Šolske komisije za zaključni izpit:

 

                                                                                       Matjaž Prestor, prof.

 

 

 

-       

Priponke:
Prenesi to datoteko (PRAVILNIK_zi.pdf)PRAVILNIK_zi.pdf163 kB