V spodnji prilogi je LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2018/19.