V spodnji prilogi je LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2023/24 in poročilo za šoslko leto 2022/23.