V spodnji prilogi je LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2019/20.