PONEDELJEK

      TOREK

    SREDA

   ČETRTEK

   PETEK

  

Razred

 

          

           2.          

      FRIZER

 

        

         1.  

     FRIZER

 

        2.

    MIZAR

 

 

      1.  

   MIZAR

 

 

 

      2.

   FRIZER

 

 Učitelj

  MARKO ABRAM

  MAJA MALAVAŠIČ

       SAMO JUG

VERICA GRADIŠEK

   MATEJA TRAVEN

    BOŠTJAN ČEPIN

     KUMER SABINA

     JANEZ ČEPIN

 

  VESNA ADŽAGA

MILENA BOGOVIČ