IMG 5246

Na naši šoli že skozi vso zgodovino izobraževanja težimo k trajnostni rabi lesa. To prispeva k ozaveščanju dijakov k celostnem pogledu na les in k ekonomičnosti porabe lesa. Zaradi finančnih omejitev sodelujemo s podjetji v okolici, ki nam občasno donirajo »ostanke« lesa, ki jih zavržejo v proizvodnji. Iz teh ostankov masivnega lesa, vezanih in ivernih plošč tako izdelujemo izdelke manjših dimenzij, ki po zahtevnosti izdelave ne zaostajajo za velikimi izdelki. V letošnjem šolskem letu smo se lotili izdelave lesenih bobnov – kahonov. Kahon je uporaben inštrument namenjen amaterski in profesionalni glasbeni rabi.

Ogledali smo si obstoječe variante bobnov in konstrukcijo prilagodili našim tehnološkim zmožnostim in materialom, ki jih dobimo. Materiale smo dobili pri lokalnem mizarskem podjetju Metalika d.o.o. iz Sevnice.
Izdelek je zunajih dimezij 300 x 280 x 400mm. V celoti je narejen iz vezanih plošč različnih debelin in kvalitet. Glede na dobljeno surovino prilagodimo izgled bobna. Boben je opremljen z dodatnim mehanizmom za »snare« efekt zvoka, ki je tudi v celoti izdelan v delavnici.
Boben predstavlja za mizarke vajence lep in funkcionalen izdelek, hkrati pa skozi postopek izdelave spoznajo vse osnovne tehnološke procese dela s formatno žago in miznim rezkalnim strojem. Soočijo se s terminom akustične lastnosti lesa ter v izdelavo izdelka vkombinirajo estetiko, konstrukcijko stabilnost in funkcinalnost. Kasneje se pri izbirnem predmetu Terapevtska moč glasbe ob uporabi izdelka učijo glasbenih ritmov, ki dokazano krepijo povezavo kognitivnih sposobnosti osebe s telesom ter sproščanju notranjih napetosti.