NAŠE STEKLO + NAŠA VODA = MOJA STEKLENKA!

V četrtek, 13. decembra 2018, je avla ŠC Krško – Sevnica zaživela v okoljski akciji »Moja steklenka«, v kateri so dijaki drugega in tretjega letnika Gimnazije Krško pod mentorstvom gospe Ine Čebular (Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica) in ob pomoči gospe Milene Bogovič iz SŠ Sevnica šivali zaščitna oblačila za steklenice, ki jim jih je donirala Steklarna Hrastnik. Namen akcije je stopiti v novo koledarsko leto brez plastenk na šolskih izletih, ekskurzijah, športnih dnevih. Naši gimnazijci se bodo odslej na svoja pota podajali s steklenko slovenskega proizvajalca in z natočeno slovensko vodo.

S to akcijo in s priložnostno razstavo želimo zmanjšati količino plastenk v našem okolju in ozavestiti dijake, da je steklo zanje bolj zdrava in okolju prijaznejša embalaža. Ob tem bi želeli nagovoriti tudi ostale šole k podobnemu ravnanju in hkrati promovirati slovensko steklarstvo in kvalitetno slovensko pitno vodo nasploh.

Pri akciji sodelujemo s Steklarna Hrastnik, ki tudi sicer posveča veliko pozornosti varovanju okolja. V tem podjetju so nam svoje kvalitetne steklenice podarili in tudi opremili z njihovim sloganom »Čisto steklo – čista voda«. Pod tem sloganom bomo na ŠC Krško – Sevnica odslej tudi izvajali seje, sestanke in druga strokovna srečanja, saj bomo ob tem pili iz vrčev in kozarcev Steklarne Hrastnik.

Steklenice so dijaki sami ob strokovnem vodstvu gospe Ine Čebular z Inštituta za svobodo oblačenja Brestanica "oblekli" v zaščitno blago, ki je ostanek proizvodnega procesa lokalnega podjetja, kar ima tudi pozitivne vzgojne in praktične učinke - torej smo hkrati reciklirali ostanke blaga, se učili enostavnih postopkov krojenja in šivanja, ob tem pa izdelali približno 25 unikatnih stekleničk za vodo. V januarju bomo akcijo ponovili, da bodo pripravljene stekleničke za vse gimnazijce.

Veronika Gradišek