Pri pouku geografije smo dijaki razmišljali, kako bi lahko rešili okoljske probleme oz. kako bi lahko pripomogli k bolj čistemu okolju. Profesorica Veronika Gradišek je nato te ideje prijavila na natečaj društva ZEG Posavje za najboljši okoljevarstveni projekt v Posavju. Tako smo načrtovali, da bi lahko gradili podzemne hiše, proizvajali elektriko skozi dimnik, zastavili smo si cilje, kako bi lahko zmanjšali porabo vode, debatirali pa smo tudi o tem, kako bi se ubranili reklam in zmanjšali njihov vpliv na nas.

Tim Kolman in Jan Simončič pa sta prišla do ideje, da bi lahko zrak čistili z letečim filtrom. Ta ideja se je uvrstila na evromediteransko olimpijado in tako je Tim Kolman letos odpotoval v Francijo.

Tekmovanje je trajalo od 29. do 31. septembra. Sodelovalo je 21 držav, med njimi tudi Slovenija. Prvi dan je bil sprejem delegacij in predstavitev tekmovanja. Naslednji dan so sledile predstavitve posameznih idej in najboljših pet predstavitev, med katere se je uvrstil tudi naš Tim. Tekmovalci iz Slovenije, Maroka, Alžirije, Libanona in Italije so v četrtek ideje predstavili še enkrat, tokrat obsežnejši komisiji. Na svečani večerji je sledila razglasitev in Tim Kolman je zmagal z idejo o letečih filtrih za zrak.

Bravo, idejna mojstra Tim in Jan, čestitamo!

Katja Drnovšek, G3A