V torek 2.2.2016, je v Krškem potekalo zaključno tekmovanje projekta Mladi genialci. Tekmovanje je potekalo med osemnajstimi slovenskimi srednjimi šolami in tehniškimi gimnazijami. Tema kviza je zahtevala poglobljeno proučevanje celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti.

Po napetem in izenačenem boju so drugo mesto osvojili dijaki Tehniške gimnazije Krško, (Klemen Knez, Nina Kukovičič, Nik Unetič),

ki so znanje pridobivali pod mentorstvom Jožeta Požuna. Nekoliko manj sreče pa je tokrat imela ekipa Srednje poklicne in strokovne šole (Marko Sintič , Jan Kuhar, Škoda Aljaž), ki so znanje pridobivali pod mentorstvom Roberta Rožmana in se jim ni uspelo prebiti v finale.

Dijaki so si z osvojenim drugim mestom prislužili vsak svoj Apple IPod Touch. Šola pa je dobila bon v vrednosti 700€ za nakup didaktičnih pripomočkov.

Jože Požun