Učenci G1A razreda smo se staršem in nekaterim profesorjem pokazali na malo drugačen način – s predstavo Dotik zgornjega s spodnjimi. V sredo, 17. 2. 2016, nismo bili navadni učenci, ampak grške boginje in bogovi. Imeli smo svoj panteon za 12 velikih bogov (Zevsa, Hero, Pozejdona, Demetro, Ateno, Apolona, Artemido, Aresa, Afrodito, Hefajsta, Hermesa in Dioniza), ki smo ga ustvarili kar na šolskem stopnišču.

Ker pa so pomembni tudi nižji bogovi, smo omenili tudi te (Perzefono, Hada, Erosa, Hestijo, Heliosa, Pana), delili Sizifove in Tantalove muke, razjasnili pa smo tudi nekatere pojme, ki sodijo k splošni razgledanosti. Nekateri so nastopali prvič, a se je vsak posameznik potrudil po najboljših močeh. Zaradi pohval staršev in profesorjev smo s predstavo lahko zadovoljni in ponosni nase, da nam je kljub tremi uspelo. Za dobro izvedeno predstavo gre velika zahvala naši profesorici ge. Martini Orožen, saj nas je naučila, kako se na odru vesti in kako odigrati, da smo se s predstavo dotaknili publike. 

Katja Omerzel, G1A

Fotografije: Žiga Kralj, G2A

Več fotografij: https://goo.gl/photos/TCJgosBoRGCrxDN19