Letos sta se udeležila državnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje gimnazijca Zala Vene in Matej Požun kot edina predstavnika posavskih srednjih šol, na katerem je Zala Vene prejela zlato priznanje.
Gimnazijci 3. in 4. letnika so tokrat brali dva romana – Ljubezen Marjana Rožanca in Čarovnikov vajenec Evalda Flisarja. Skupaj s književnima osebama, ki sta dosegli višjo stopnjo v osebni rasti, je Zala dosegla zlato stopnjo tudi v znanju iz materinščine, česar smo se močno razveselili. 

Srebrno Cankarjevo priznanje je osvojil Matej Požun, bronasto - Sabina Rožac, Zala Vene in Matej Požun.
Na SPSŠ sta bronasto Cankarjevo priznanje prejela Simon Javeršek in Peter Einar Simič
Vsem bralcem tekmovalcem iskreno čestitamo k osebnim in šolskim dosežkom. Vsi dijaki, ki so bogatejši za knjigo, so zmagovalci.

Martina Orožen in Jana Škoda