V ponedeljek, 11. 7. 2016, smo v Dvorani v parku v Krškem svečano podelili maturitetna spričevala. Slavnostni gost prireditve je bil župan Občine Krško, g. Miran Stanko, ki je mlade tudi nagovoril. Čestital jim je za uspeh, ki ima trajno vrednost in ne zbledi ter ponuja nove možnosti, hkrati pa jih je spomnil, naj leta svojega srednješolskega druženja pomnijo za vedno.

Sledila je podelitev pohval in priznanj najzaslužnejšim dijakom, ki so se s svojim delom in z osebnostjo še posebej izkazali. Največji aplavz je požel letošnji maturant s pohvalo - zlati maturant Žiga Vene, ki je kot zelo redki posamezniki v slovenskem merilu dosegel vse možne točke (34). Program so povezovale dijakinje Loti, Nina, Sara ter Zala in s svojo nežno dekliškostjo in s prijetnim glasom prisrčno stkale drobce glasbe in poezije v prijeten večer.

V spomladanskem roku splošne mature 2016 na Gimnazijo Krško je opravljalo splošno maturo 28 kandidatov letošnje generacije, uspešnih je bilo 26 kandidatov (92,86%). Neuspešna kandidata imata po enega oz. dva popravna izpita.

Ob poklicni maturi na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško so štirje dijaki opravljali dodatni izpit na splošni maturi. Vsi so bili uspešni.

Iskrene čestitke vsem za opravljeni zrelostni preizkus z mislijo v imenu profesorskega zbora Gimnazije Krško - ponosni smo na vas!

Alenka Vene, prof.