Naši dijaki sov okviru projekta Mladi mladim pod mentorstvom prof. Požuna obiskali Termoelektrarno Brestanica. Več si lahko preberete na spletni strani Posavskega obzornika.


https://www.posavskiobzornik.si/gospodarstvo/projekt-mladi-mladim-dijaki-v-infri-in-teb

(vir slike: www.posavskiobzornik.si)

Vabljeni k ogledu televizijskega prispevka o projektu MOJA STEKLENKA, ki so ga pripravili na TV Slovenija.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174593723

NAŠE STEKLO + NAŠA VODA = MOJA STEKLENKA!

V četrtek, 13. decembra 2018, je avla ŠC Krško – Sevnica zaživela v okoljski akciji »Moja steklenka«, v kateri so dijaki drugega in tretjega letnika Gimnazije Krško pod mentorstvom gospe Ine Čebular (Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica) in ob pomoči gospe Milene Bogovič iz SŠ Sevnica šivali zaščitna oblačila za steklenice, ki jim jih je donirala Steklarna Hrastnik. Namen akcije je stopiti v novo koledarsko leto brez plastenk na šolskih izletih, ekskurzijah, športnih dnevih. Naši gimnazijci se bodo odslej na svoja pota podajali s steklenko slovenskega proizvajalca in z natočeno slovensko vodo.

Ali ima barva vozila vpliv na njegovo porabo? Kako deluje klimatska namprava v te vrste avtomobilih? Kolikšen je lahko prihranek pri teh razlikah? Kakšen vpliv ima lahko takšna raziskava na nivoju regije ali celo države?

Dijaka Klemen Kerin Jankovič in Peter Andrejaš iz tretjega letnika Gimnazije Krško sta prejela nagrado za tretji najboljši film o domačem kraju na 5. geografskem natečaju "Ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja" v okviru 8. bienala Po Fabianijevih poteh, ki ga organizirajo Društvo učiteljev geografije Slovenije, Društvo likovnih pedagogov Slovenije, OŠ Dutovlje in OŠ A. Šibelja-Stjenka Komen.

Na spletni strani prof. Mlakarja si lahko preberete več o ekskurziji.

http://matej.info/aktivnosti/strokovne-ekskurzije/244-razpis-strokovna-ekskurzija-tenerife

 

V petek, 5. oktobra 2018, smo se dijaki prvih in drugih letnikov gimnazije ter dijaki četrtega letnika, ki smo si geografijo izbrali kot maturitetni predmet, odpravili na ekskurzijo v Šaleško dolino. Z odhodom ob 7.00 uri zjutraj pa se je delo za nekatere že začelo. Dijaki četrtih letnikov smo kot turistični vodniki z opisi krajev na poti popestrili vožnjo. Prvi ogled smo začeli v Premogovniku Velenje, kjer smo dobili pravo rudarsko malico, predstavili pa so nam kratko zgodovino rudnika in kako delo v rudniku poteka. Z rudarskim pozdravom »Srečno!« smo se odpravili na predstavitev inštituta za ekološke raziskave ERICO, prijazen gospod pa nas je potem pospremil tudi mimo Škalskega in Velenjskega jezera, s katerega je bil v sončnem vremenu lep pogled na okolico in Termoelektrarno Šoštanj. Po enournem postanku za okrepčilo je prišel na vrsto Velenjski grad. Ogledali smo si razstavo in imeli čudovit pogled na mesto. Po gradu so sledile delavnice v centru MIC – Medpodjetniški izobraževalni center. V prvem delu so nam predstavili tri eksperimente na področju elektrotehnike, v drugem pa delovanje in učinkovitost pametnih inštalacij. S tehnologije in razvoja industrije pa smo se odpravili k naravnogeografski znamenitosti – Velunja peč, ki je bila naša zadnja točka. Po nekaj več kot polurni hoji smo prispeli do naravnega mostu, v njegovih stenah pa je voda izoblikovala 4 jame in 2 slapova. Bajka pravi, da je izvir vode zdravilen, v njem pa se kopajo vile. S to mislijo smo se poslovili od Velenja in se odpravili proti avtobusu, domov pa smo prispeli v večernih urah.

Sobotni zeleni val svetovne čistilne akcije je zajel tudi krško občino in jo s pomočjo 420 prostovoljcev razbremenil 9200 kg smeti V akciji, ki je zajela 144 držav 13 milijonov ljudi, so v krški občini sodelovali: TD Senovo, TD in PGD Brestanica, Krajevna skupnost Krško, Mladinski center Krško, OŠ Jurij Dalmatin, Društvo potapljačev Vidra Krško,  Lions Klub Krško, Krajevna skupnost Veliki Podlog, družba Kostak, Zavod Svibna ter Vojašnica Jerneja Molana. Levji delež vseh pridnih prostovoljnih rok, ki so napolnile kar 7 od 11 kontejnerjev, pa je prišel s Šolskega centra Krško - Sevnica, v okviru katere deluje tudi Gimnazija Krško, ki je že spomladi prevzela lokalno koordinatorstvo akcije za krško občino.

S skupnimi močmi je uspelo dijakom Gimnazije Krško, društvom in prostovoljcem zbrati kar 9.200 kg odpadkov. Akcijo je koordinirala Gimnazija Krško v sodelovanju z Občino Krško ter družbo Kostak, ki je poskrbela za odvoz vseh odpadkov. 

Družba Kostak je sodelovala z odvozom in napolnjene vreče z odpadki zbirala na relaciji Krško–Leskovec pri Krškem–Zaloke, s samonakladalnim vozilom pa so odvažali in dostavljali kontejnerje.

Na osem izbranih lokacij so dostavili 11 kontejnerjev, in sicer:

  • 7 m3 – Senovo,
  • 7 m3 – Raztez,
  • 7 m3 – Krško pri tenis igrišču,
  • 4 x 7 m3 – Bori nasproti Kerinovega Grma,
  • 7 m3 – Kamnolom Anže,
  • 7 m3 – ob cesti Leskovec–Brezje,
  • 7 m3 – Gržeča vas ob igrišču,
  • 7 m3 – Pristava LD Globelo. 

 

Z vozilom s kesonom so na relaciji Gorica–Veliko Mraševo–Vihre–Brege prevzemali kosovne odpadke in vrečke z odpadki.

Akcije se je udeležilo 420 prostovoljcev, od tega 240 dijakinj in dijakinj ter profesoric in profesorjev.

Za lokalne koordinatorje Gimnazijo Krško:

Alenka Špan