Ali ima barva vozila vpliv na njegovo porabo? Kako deluje klimatska namprava v te vrste avtomobilih? Kolikšen je lahko prihranek pri teh razlikah? Kakšen vpliv ima lahko takšna raziskava na nivoju regije ali celo države?

Dijaka Klemen Kerin Jankovič in Peter Andrejaš iz tretjega letnika Gimnazije Krško sta prejela nagrado za tretji najboljši film o domačem kraju na 5. geografskem natečaju "Ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja" v okviru 8. bienala Po Fabianijevih poteh, ki ga organizirajo Društvo učiteljev geografije Slovenije, Društvo likovnih pedagogov Slovenije, OŠ Dutovlje in OŠ A. Šibelja-Stjenka Komen.

Na spletni strani prof. Mlakarja si lahko preberete več o ekskurziji.

http://matej.info/aktivnosti/strokovne-ekskurzije/244-razpis-strokovna-ekskurzija-tenerife

 

V petek, 5. oktobra 2018, smo se dijaki prvih in drugih letnikov gimnazije ter dijaki četrtega letnika, ki smo si geografijo izbrali kot maturitetni predmet, odpravili na ekskurzijo v Šaleško dolino. Z odhodom ob 7.00 uri zjutraj pa se je delo za nekatere že začelo. Dijaki četrtih letnikov smo kot turistični vodniki z opisi krajev na poti popestrili vožnjo. Prvi ogled smo začeli v Premogovniku Velenje, kjer smo dobili pravo rudarsko malico, predstavili pa so nam kratko zgodovino rudnika in kako delo v rudniku poteka. Z rudarskim pozdravom »Srečno!« smo se odpravili na predstavitev inštituta za ekološke raziskave ERICO, prijazen gospod pa nas je potem pospremil tudi mimo Škalskega in Velenjskega jezera, s katerega je bil v sončnem vremenu lep pogled na okolico in Termoelektrarno Šoštanj. Po enournem postanku za okrepčilo je prišel na vrsto Velenjski grad. Ogledali smo si razstavo in imeli čudovit pogled na mesto. Po gradu so sledile delavnice v centru MIC – Medpodjetniški izobraževalni center. V prvem delu so nam predstavili tri eksperimente na področju elektrotehnike, v drugem pa delovanje in učinkovitost pametnih inštalacij. S tehnologije in razvoja industrije pa smo se odpravili k naravnogeografski znamenitosti – Velunja peč, ki je bila naša zadnja točka. Po nekaj več kot polurni hoji smo prispeli do naravnega mostu, v njegovih stenah pa je voda izoblikovala 4 jame in 2 slapova. Bajka pravi, da je izvir vode zdravilen, v njem pa se kopajo vile. S to mislijo smo se poslovili od Velenja in se odpravili proti avtobusu, domov pa smo prispeli v večernih urah.

Sobotni zeleni val svetovne čistilne akcije je zajel tudi krško občino in jo s pomočjo 420 prostovoljcev razbremenil 9200 kg smeti V akciji, ki je zajela 144 držav 13 milijonov ljudi, so v krški občini sodelovali: TD Senovo, TD in PGD Brestanica, Krajevna skupnost Krško, Mladinski center Krško, OŠ Jurij Dalmatin, Društvo potapljačev Vidra Krško,  Lions Klub Krško, Krajevna skupnost Veliki Podlog, družba Kostak, Zavod Svibna ter Vojašnica Jerneja Molana. Levji delež vseh pridnih prostovoljnih rok, ki so napolnile kar 7 od 11 kontejnerjev, pa je prišel s Šolskega centra Krško - Sevnica, v okviru katere deluje tudi Gimnazija Krško, ki je že spomladi prevzela lokalno koordinatorstvo akcije za krško občino.

S skupnimi močmi je uspelo dijakom Gimnazije Krško, društvom in prostovoljcem zbrati kar 9.200 kg odpadkov. Akcijo je koordinirala Gimnazija Krško v sodelovanju z Občino Krško ter družbo Kostak, ki je poskrbela za odvoz vseh odpadkov. 

Družba Kostak je sodelovala z odvozom in napolnjene vreče z odpadki zbirala na relaciji Krško–Leskovec pri Krškem–Zaloke, s samonakladalnim vozilom pa so odvažali in dostavljali kontejnerje.

Na osem izbranih lokacij so dostavili 11 kontejnerjev, in sicer:

  • 7 m3 – Senovo,
  • 7 m3 – Raztez,
  • 7 m3 – Krško pri tenis igrišču,
  • 4 x 7 m3 – Bori nasproti Kerinovega Grma,
  • 7 m3 – Kamnolom Anže,
  • 7 m3 – ob cesti Leskovec–Brezje,
  • 7 m3 – Gržeča vas ob igrišču,
  • 7 m3 – Pristava LD Globelo. 

 

Z vozilom s kesonom so na relaciji Gorica–Veliko Mraševo–Vihre–Brege prevzemali kosovne odpadke in vrečke z odpadki.

Akcije se je udeležilo 420 prostovoljcev, od tega 240 dijakinj in dijakinj ter profesoric in profesorjev.

Za lokalne koordinatorje Gimnazijo Krško:

Alenka Špan

V sredo, 11. 7. 2018, je v Dvorani v parku potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval. Udeležili so se je dijaki G4A, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili maturo. Prireditve, ki je prepletala motive morja, školjk, oljk in južnega otoka, so se udeležili tudi starši, nekateri profesorji in župan občine Krško. Tajnik šolske maturitetne komisije Janez Firbas je izrazil zadovoljstvo ob doseženih rezultatih, saj je bilo od skupno 21 dijakinj in dijakov, ki so opravljali splošno maturo, uspešnih 20 ali 95,24 %, kar je, kot je ponosno dejal profesor Firbas, za dober odstotek in pol boljši uspeh od slovenskega povprečja, ki znaša 93,67 %.

Ganljiva podelitev maturitetnih spričeval v Krškem (Posavski obzornik)

 

Spreji za grafite omogočajo različne vrste ustvarjanja na zelo raznolikih podlagah. V razredu G1A smo se lotili klasičnega motiva, in sicer vedute, na sodoben način. Prilagodili smo se drugačnemu nanašanju barve na podlago, to je pršenju. Pomagali smo si s šablonami in strgali ter pri tem grafično razmišljali … Nastale so zanimive slikovite podobe mest na vodi v barvnih in svetlobnih kontrastih. Igranje z barvami je preraslo v upodabljanje planetov in poslikavo ovitkov za telefon. Čestitke ustvarjalcem.

Zapisala Jana Škoda, prof.

Sodobni hieroglifi, digitalni simboli so postali pomembna značilnost pisne komunikacije in popularne kulture (po Gregorju Kocijančiču). Tako je Boštjan Gorenc – Pižama prepesnil Kosovelov Kons 5 v ta vizualni jezik.

Čustva in umetnost sta dve področji, ki človeka še ločujeta od umetne inteligence, zato smo z gimnazijci prvega letnika povezali oboje v barvito visečo inštalacijo, ki nas opominja na prepoznavanje, razumevanje, razvijanje … ravnanje s čustvi.