Komaj se je začel petek, 24.10.2014. Ob 1.15 se na OMV-ju pričnejo zbirati skupinice dijakov z velikimi nahrbtniki in manjšimi kovčki. Ob močno prerani uri naročajo kavo z mlekom. Vse skupaj se sliši mlace neobičajo za pričetek petkovega dne za dijake Gimnazije Krško. Vsaj ura ni prava... Razlog za to neobičajno obnašanje je ekskurzija v Stuttgart.

V petek, 10. 10. 2014, so imeli dijaki G1A, G2A in G2B cel dan obvezne izbirne vsebine v MC Krško v izvedbi strokovnih delavcev iz MC Krško in EVS prostovoljcev.

V glasbeni delavnici so mladi pod mentorstvom strokovnjakov sami ubesedili pesem na temo aktualnih problemov mladih v družbi, jo uglasbili in posneli v multimedijskem studiu. Na koncu so jo predstavili tudi ostalim dijakom in gostom v dvorani MC Krško.

Klemen Štih in Domen Kostevc sta se najbolje odrezala na spomladanskem roku splošne mature 2014.  Prejela sta maturitetno spričevalo s pohvalo, saj sta dosegla po 30 točk od 34.

Poleg njiju so maturo z odličnim uspehom opravili še trije maturanti - Vida Jurečič, Lucija Salmič in Tadej Župevc.

Splošno maturo je v spomladanskem roku 2014 opravljalo 32 dijakov Gimnazije Krško. Uspešnih je bilo 31, kar je 96,875 %. Slovensko povprečje 93,11%.
Maturitetne izpite je opravljalo tudi 11 dijakov prejšnjih generacij, uspešnih je bilo 6 (54,55 %).
Dodatni izpit ob poklicni maturi sta opravljala tudi 2 dijaka Srednje poklicne in strokovne šole Krško in oba sta bila uspešna.

Čestitamo!

V sredo, 21. maja 2014, je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v gradbeni mehaniki za srednješolce. Tekmovanja so se udeležili tudi naši dijaki 3. In 4. letnika programa tehniška gimnazija, smer strojništvo in sicer: Matic Medvešek in Matej Pirc iz G3A pod mentorstvom Erike Broz Žižek ter Žiga Imperl, Domen Kostevc, Miha Žarn in Vida Jurečič iz G4A oz. G4B pod mentorstvom Francija Uduča.

Na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike prejšnji mesec je David Rožman, dijak G2A razreda Gimnazije Krško, dosegel lep uspeh in osvojil zlato priznanje. Ob tem uspehu mu vsi iskreno čestitamo in mu prepuščamo, da do naslednjega leta izračuna prostornino prisekanega dvajseterčevega dvanajsterca.

aktiv matematikov Gimnazije Krško

10. marca 2014 je na šoli potekalo izbirno šolsko tekmovanje iz znanja kemije, kjer je Klemen Knez osvojil bronasto priznanje. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 10. maja 2014 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, pa se je uvrstil Leonard Logarić, ki se je razveselil srebrnega priznanja oz. srebrne Preglove plakete.

Med 26. in 30. majem bomo na Gimnaziji Krško gostili zadnje projektno srečanje dvoletnega mednarodnega projekta s partnerji iz sedmih evropskih držav. V duhu teme projekta smo dokazali znani oglasni slogan, da nič ni nemogoče in izvedli 31 mobilnosti dijakov in učiteljev na pet projektnih srečanj na Poljsko, v Španijo, Francijo, Turčijo in Italijo.

V petek, 9. maja 2014, je bila na brestaniškem gradu otvoritev razstave z naslovom Narišimo pesem o svobodi, na kateri s svojo sliko sodelujeta tudi dve dijakinji s ŠC Krško-Sevnica. To sta  Nina Kukovičič z Gimnazije in Lea Les s Srednje poklicne in strokovne šole. Vsebinsko gre za likovno upodobitev poezije upora (Prečuden cvet, Pesem o svobodi), pri čemer sta dijakinji uspešno povezali likovno ustvarjanje in pesniški motiv z lastno interpretacijo. Nastali sta dve prepričljivi upodobitvi nekdanjega časa. Danes pa ne moremo mimo razmisleka o tem, kaj točno praznujemo 9. maja in da stanje brez vojne prav gotovo ni samoumevno. Istočasno dijakinji s sodelovanjem na razstavi povezujeta šoli med seboj in s širšo lokalno skupnostjo.

Res da smo strokovna gimnazija, pa imamo kljub temu umetniške prebliske. Po ogledu filma Življenje čebel smo se odločili, da ustvarimo nekaj na temo naših rešiteljic. Spoznali smo namreč, da bosta Zemlja in z njo ves človeški rod izumrla, v trenutku ko bo umrla zadnja čebelica.  Zato smo njim na čast, vam v poduk, profesorici Jani Škoda v veselje in nam v zabavo ustvarili razredni panj s pridnimi čebelami in razrednimi trotki ter našo matico.