Dijakinje in dijaki so pridobivali znanja, vedenja in veščine, ki posamezniku omogočajo konstruktivno vključevanje v družbeno in naravno okolje v smislu pomena pojma trajnostni razvoj. Razvijali veščine raziskovanja, sodelovanja in komunikacije, predstavljanja idej, odgovornega odločanja, e-kompetence.

Dijakinje in dijaki ŠC Krško-Sevnica so v četrtek, 1. decembra 2011, v avli srednješolskega centra pripravili prav poseben literarni večer, na katerega so povabili staro in mlado.